Krav för permanent uppehållstillstånd? | Sesam

Fråga oss


  • För att få permanent uppehållstillstånd på grund av arbete i Sverige måste man ha haft tillstånd för arbete i fyra år de senaste sju åren.
Sesam

Krav för permanent uppehållstillstånd?

Jag har en fråga om permanent uppehållstillstånd. 2013-08-21 fick jag arbete och uppehållstillstånd på grund av mitt jobb på Röda Korset. 2015 förlängde jag uppehållstillståndet till 2017-06-30 på grund att jag har avtal fram till det datumet.

Jag har pratat med min chef om att fortsätta arbeta där och han lovade att det inte är något problem för mig att få fortsätta arbeta där.

Jag vill veta vad Migrationsverket har för krav för att ge någon permanent uppehållstillstånd. Måste man ha haft tillstånd i fyra år eller kan det vara kortare tid?

Jag vet att jag måste skicka ansökan så att de får den minst en månad innan visumen går ut. Det betyder i mitt fall i maj.

Jag undrar om jag ska skicka papper för att söka permanent uppehållstillstånd eller om jag ska skicka papper för att söka tillstånd för den tid som fattas för att det ska bli fyra år totalt?

Svar: Jag har haft kontakt med Migrationsverket och de berättade vilka regler som gäller. Men däremot är det svårt att säga exakt vad som gäller i ditt fall och vad du ska göra, eftersom vi inte har all fakta om din situation.

För att få permanent uppehållstillstånd på grund av arbete i Sverige krävs att man har haft tillstånd för arbete i fyra år de senaste sju åren. Det räcker inte att man tidigare har haft tillstånd för arbete i till exempel tre år och nio månader.

Den sökande måste också kunna visa att hen har arbetat inom ramen för tillståndet under de fyra åren. Det innebär att villkoren för att tillstånden beviljades ska ha gällt under de fyra åren (anställningsvillkor i nivå med kollektivavtal).

Lycka till!

Ordlista

anställningsvillkor -et - = de villkor som gäller för en person som är anställd på en arbetsplats, till exempel lön, arbetstid, semester och annat

bevilja -r -de -t = säga ja till något eller säga ja till att ge något

arbeta inom ramen för tillståndet = att anställningen följer alla regler, så att alla villkor för att du fick tillståndet uppfylls

kollektivavtal -et- = ett avtal mellan en arbetsgivare och de anställdas fackliga organisation om löner och villkor på arbetsplatsen

permanent uppehållstillstånd = ett tillstånd som ger en person som inte är svensk medborgare rätt att bo och arbeta i Sverige utan tidsbegränsning

villkor -et - här: ett krav för att man ska göra eller få något

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam