Runstenar – vikingarnas twitter | Sesam

Fördjupning


Tove Lundin
  • "Gisl och Ingemund bad Balle att göra en sten till minne av deras mamma och pappa", står det på stenen. Den står utanför Örsundsbro.
  • Det händer fortfarande att man upptäcker gamla runstenar som har legat dolda. År 2002 hittade Göran Seveson en två meter lång runsten på sin åker i Vallentuna nära Stockholm. Marit Åhlén från Riksantikvarieämbetet ritade i linjerna med en krita. Hon sa att det stod ”Olog lät resa stenen efter Holme, sin son” på stenen och att den var ungefär 1 000 år gammal.
  • Högomstenen har ett kors. Men den handlar precis som många andra runstenar om att minnas någon som har dött.
  • Atmarstenen står väster om Sundsvall.
  • Nolbystenen söder om Sundsvall berättar att Barksven och Sigfast och Fride reste den för att minnas sin pappa Bure. Fartegn var den som gjorde stenen.
Sesam

Runstenar – vikingarnas twitter

En run-sten är en sten med runor på. Runor är skriv-tecken som människor i Norden och i Europa började använda år 100, och skrev med i tusen år framåt.

I Sverige var det vanligt under vikinga-tiden. Människorna högg in runor i stenar med en mejsel. Runologer heter de som i dag jobbar med att bevara runstenar. De tvättar stenarna och målar texten med röd färg, så att den går att läsa.

Ofta reste människorna en runsten för att hedra en person som hade dött. Texten handlar om personen som har dött och om stenen. Till exempel när den blev rest. Andra runstenar handlar om resor eller om vem som har bott på en särskild plats. När Sverige började bli kristet, i slutet på 1000-talet, skrev människor runstenar för att visa att de var kristna. På de stenarna finns ofta ett kors.

Högom-stenen i Sundsvall är en sådan runsten. Forskare har försökt att läsa texten. De tror att där står: Gunnunn och Torgöt reste denna sten efter sin son Torsten. Arn och Önd var hans bröder.

Personen som skrev på runstenar heter run-mästare. En känd runmästare hette Balle. Han gjorde flera runstenar runt Enköping på 1000-talet. En av dem finns utanför Örsundsbro. På den stenen står det ungefär: ”Gisl och Ingemund var unga, goda män. De lät göra denna sten efter sin far, Halvdan och sin mor, Ödis. Gud hjälper nu hennes själ.”

Rök-stenen i Östergötland är Sveriges mest kända runsten. Den är från år 800. Den har världens längsta run-text. Forskarna trodde länge att texten handlade om en modig hjälte. Men nu tror man att de har läst fel. Egentligen handlar texten på Rökstenen om att minnas personer som är döda, precis som de flesta andra runstenar.

Ordlista

bevara –r –de –t = behålla något som det var från början

hedra –r –de –t = visa att man tycker om någon

hjält/e –en –ar = någon som gör något modigt

låta, låter, lät, låtit här: se till att någon annan gör något

mejs/el –eln –lar = ett verktyg som man kan använda när man arbetar med sten

modig –t –a = som inte är rädd

resa, reser, reste, rest här: ställa upp något

vikingatid –en – = tiden mellan år 800 och 1100

Rekommenderade artiklar

Här är årets sommarpratare

Varje sommar får olika kända personer berätta något och spela musik i en timme. En miljon svenskar lyssnar på sommarpratarna, och ännu fler i podden efteråt. Vi tipsar om sex av årets sommarpratare.

SKROCK SKA GE LYCKA

Spottar du tre gången när du ser en svart katt? Då är du vidskeplig och skrockfull.

© 2019 Sesam