Därför ska du vara med i facket | Sesam

Fördjupning


2

  • I en fackföreningar arbetar människor tillsammans för en bättre arbetsplats och bättre villkor på arbetet.
  • Ibland strejkar fackförbund och deras medlemmar för bättre villkor.
  • I Sverige är fackförbundens historia en del av arbetarrörelsens historia.
  • Facket kan ge dig stöd och hjälp om du har frågor om dina rättigheter på arbetet.
Sesam

Därför ska du vara med i facket

I Sverige finns det över 50 fackföreningar. Cirka 70 procent av alla som arbetar är medlemmar i ett fackförbund. Hur funkar ett fackförbund och hur gör man för att bli medlem?

I Sverige är de flesta som arbetar med i ett fackförbund. Det finns olika fackförbund för olika yrken. Fackförbund är experter på de lagar och regler som gäller på svenska arbetsplatser. Ett fackförbund kan hjälpa dig om du får problem på arbetet. Till exempel om du får fel lön eller tvingas jobba fler timmar än vad som står i anställnings-avtalet.

Du kan även få hjälp och råd så att du vet vilken lön du kan begära.

Om du inte är med i en fackförening har du fortfarande många rättigheter. Om det finns ett kollektiv-avtal på din arbetsplats gäller även det för dig, även om du inte är med i ett fackförbund. Men det är fackförbunden som gjort att det finns kollektivavtal. Är ingen med i en fackförening så kommer det inte finnas något kollektivavtal.

Alla får vara med i ett fackförbund. Många fackförbund har politiska åsikter om samhället. De allra flesta går med i ett fackförbund när de får ett arbete. Men man får vara med även om man inte har ett arbete. Om du är student till exempel.

Du och dina arbetskamrater tillhör samma klubb eller avdelning inom fackförbund. Det är i klubben eller avdelningen ni tillsammans kan påverka arbetsgivaren.

Det är också i klubben eller avdelningen ni kan påverka hela fackförbundet.

Fakta: 

Fem av fackförbundens viktigaste funktioner

Sluta kollektivavtal.

Förhandla med arbetarnas intresse för ögonen.

Stå upp för sina medlemmar.

Ge arbetstagaren hjälp i tvister gentemot arbetsgivaren.

Ge råd och stöd.

Olika anställnings-former:

Tidsbegränsad anställning innebär att du har ett startdatum och ett bestämt slutdatum för din anställning redan från början.

Tillsvidareanställning betyder att det inte finns ett bestämt slutdatum för din anställning. Den gäller tills du själv eller arbetsgivaren säger upp anställningen. Ibland kallas tillsvidareanställning för fast anställning.

Provanställning gäller för det mesta när man får ett nytt arbete. Då vill ofta arbetsgivaren att du, arbetstagaren, provar att arbeta en tid. En provanställning är ofta 6 månader. Om provanställningen inte avbryts av arbetsgivaren eller arbetstagaren och ingen lämnar besked om att den ska upphöra, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning.

A-kassa

I Sverige är det fackförbunden som sköter a-kassorna. A-kassorna är en försäkring som ger dig pengar om du blir arbetslös. För att få vara med i a-kassa måste du arbeta. Du får vara med i en a-kassa även om du inte är medlem i ett fackförbund.

Kollektivavtal

Fackförbund och arbetsgivare har tillsammans kommit överens om vad som ska gälla på arbetsplatsen. Det står skrivet i ett avtal. Det avtalet heter kollektivavtal. Några exempel på vad ett kollektivavtal kan ge dig:

• övertidsersättning: pengar som du får extra när du jobbar längre än vad som var bestämt.

• traktamente: extra pengar när du måste resa i ditt arbete.

• högre pension

• försäkringar så att du får pengar om du till exempel skadar dig eller blir sjuk länge.

• längre semester

Ordlista

anställningsavtal –et – = ett papper där det bl a står vilken anställningsform man har och vilken lön man har

funka –r –de –t = fungerar

klubb –en –ar = en grupp människor med samma intressen som träffas ibland

påverka –r –de –t = vara med och bestämma hur något ska vara

reg/el –eln –ler = något som säger vad man får göra och inte göra

råd –et – = ett förslag om hur man ska göra i en situation

sluta, sluter, slutit, slöt här: göra ett avtal

stå, står, stod, stått upp = kämpa för någons rätt

stöd –et = hjälp

tvist –en –er = konflikt, när man tycker olika

villkor –et – här: hur det är för någon

yrke –t –n = en sorts arbete, t ex bagare eller polis

över/gå –går –gick –gått till bli något annat

Rekommenderade artiklar

SKROCK SKA GE LYCKA

Spottar du tre gången när du ser en svart katt? Då är du vidskeplig och skrockfull.

© 2019 Sesam