Skrivandet är allt för mig | Sesam

Krönika


Nilay Yelkenci
Sesam

Skrivandet är allt för mig

Onsdag kväll i bibblan. Det kommer in studenter en och en. Det är läxhjäp i dag. En av de dagarna bibblan ler med stor glädje.

En student som jag vet har lite problem med sin läxa att skriva en krönika frågar mig hur jag orkar med att skriva inte bara en utan flera krönikor. Då ler jag lika stort som bibblan gör och frågar henne om det finns något i livet som hon måste göra för att vara komplett, för att veta var hon och de andra står och varför. Något som hjälper henne att behålla sitt förnuft så att hon inte blir galen. Något som gör att hon återhämtar sig. Något som inte ens den bästa medicinen i världen går att jämföra med.

Hon är tyst. Alldeles tyst. Jag bryter gärna den tystnaden och introducerar henne till min hemlighet och berättar lite närmare för henne om vad den innebär för mig.

Skrivandet. Det är allt för mig.

Tankar och känslor blir för tunga utan det. När jag skriver blir jag tydlig för mig själv. Jag hittar och ibland bekräftar mitt centrum för mig själv och andra. Det är orden som viskar huruvida mitt centrum fortfarande är kvar på samma ställe eller om det håller på att flyttas någon annanstans. De är min kompass till mitt centrum och mig själv. Ibland gör de uppror och kolliderar med de andras ord och på så sätt talar de om för mig att det är dags att utforska varför mitt centrum är mitt. Skrivandet låter mig utforska språkets möjligheter. Det är mitt sätt att smälta det nya landet, dess strukturer, ansikten och röster.

Mina ord tar slut för den här gången. Jag hoppas att de nu är i hennes hjärta och viskar till henne att bryta sin tystnad och låta hennes egna ord ta över.

I min privata sfär, efter jobbet, fortsätter tankarna.

Orden är allsmäktiga och texten som jag skapar med deras hjälp blir ibland min bön för mig själv, ibland för de andra. De är anledningen till att jag får större medkänsla för min omgivning. Orden är både min hamn där jag tar skydd från stormen och mitt segel som bär mig ut på det öppna havet.

Ordlista

allsmäktig –t –a = som har all makt

bibbl/a –an –or = slang för bibliotek

bekräfta –r –de –t = säga att något är så som man har trott

förnuft –et – = förmåga att tänka och förstå

huruvida = om det är så att

kollidera –r –de –t = krocka

komplett –a = helt och med alla delar på plats

introducera –r –de –t = visa något för någon för första gången

sfär –en –er = område

smält/a –er –e – = bearbeta och lära sig att förstå

struktur –en –er = hur något sitter ihop

utforska –r –de –t = undersöka och lära sig att förstå

återhämta –r –de –t sig = få nya krafter

© 2019 Sesam