Är tidningen Sesam bundet till ett parti? | Sesam

Fråga oss


  • Sesam är inte bunden till någon viss politik eller religion.
Sesam

Är tidningen Sesam bundet till ett parti?

Jag letar efter artiklar på lätt svenska till en tysk vän som håller på att lära sig svenska. Jag undrar om er tidning tar ställning politiskt, religiöst eller på något annat vis, som de flesta tidningar gör i dag?

Svar: Sesam är inte på något sätt bunden till någon religion eller till något politiskt parti. Däremot tar Sesam ställning för demokrati, yttrandefrihet och alla människors lika värde och rättigheter. Det är mediekooperativet Fria tidningar som äger Sesam. Det är en förening som de anställda på Fria tidningar äger. Inte heller Fria tidningar är bunden till någon religion eller något politiskt parti. Men Fria tidningar har flera frågor som man bevakar extra noga. De frågorna är:

• Demokrati

• Hållbarhet

• Resursfördelning

• Maktordningar.

När det gäller journalistik så är det journalisterna som väljer vilka nyheter och ämnen som de ska skriva om. Hur de gör det påverkas naturligtvis av journalistens egna värderingar. Men seriösa och professionella journalister ska tänka på det och försöka att alltid vara så objektiva, balanserade och kritiska som de kan. Här har journalister stöd av de pressetiska regler som finns. Alla tidningar på Fria tidningar följer de reglerna. Reglerna kan du läsa här: https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-for-press-radio-och-.... Där står det bland annat om hur journalister ska arbeta för att vara så oberoende som möjligt.

Ordlista

hållbarhet -en - här: frågor som handlar om hur vi ska leva på ett sätt som är bra för miljön

kooperativ -et - = ett sätt att driva ett företag. Här är det bland annat att företagets anställda tillsammans äger företaget

maktordning -en -ar här: hur t ex människors kön, ålder, sexualitet, klass, etnicitet och annat påverkar hur mycket makt man har i samhället

objektiv -t -a = som bara tar hänsyn till fakta och inte känslor eller åsikter

pressetisk -t -a = som handlar om hur journalister ska arbeta på ett sätt som följer de regler som finns i branschen

resursfördelning -en -ar här: frågor om t ex vilka som äger mark och pengar i ett land

ta ställning för något = ha en åsikt om att något är rätt och bra

värdering -en -ar = en uppfattning om vad som är rätt och riktigt i livet

yttrandefrihet -en - = alla medborgares rätt att säga eller skriva vad de tycker och tänker

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam