Jag har blivit dömd– kan jag söka jobb? | Sesam

Fråga oss


1

  • Man kan söka jobb fast man är dömd för ett brott. Men det kan hända att arbetsgivare vill se information om det innan de anställer någon. Personerna på bilden har inte med artikeln att göra.
Sesam

Jag har blivit dömd– kan jag söka jobb?

Jag råkade ut för en tråkig händelse förut. Det ledde till att jag blev dömd för olaga hot till villkorlig dom, men ingen böter. Jag var 30 år då och har mått så dåligt efter detta. Jag har inte vågat söka jobb eller berätta om detta för någon. Hur länge finns jag kvar i belastnings-registret och kan jag någon gång söka jobb igen?

Svar: Du kommer att stå med i belastnings-registret i 10 år, och då räknar man från den dag då domen kom. Efter det så tar man bort uppgiften om dig i registret. Om du vill läsa mer om belastningsregistret finns det information på polisens hemsida. Adressen är då: https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/Gallring-ur.... Där står det hur många år man står kvar i registret. Det beror på vilken dom man har fått.

Javisst kan du söka jobb! Du kan söka jobb även under tiden du står med i belastnings-registret, det finns inget som hindrar det. Du behöver absolut inte vänta i tio år på att söka jobb. Men sedan kan det hända att en arbetsgivare kräver att du visar upp information från belastningsregistret för att du ska få jobbet, men det är ju en annan fråga.

Det är bara några arbets-givare som enligt lagen ska begära att en person som de vill anställa ska visa upp information från belastningsregistret. Det gäller till exempel vissa arbetsgivare inom skola och förskola. De måste veta att ingen i personalen är dömd för till exempel sex-brott mot barn. För de flesta andra arbetsgivare finns inga sådana krav. Men de senaste åren har det blivit vanligare att även andra arbetsgivare kräver att få se information från belastningsregistret innan de anställer någon. Arbetsgivarna kräver då att personen själv begär ut information från registret och visar dem. Det är mycket hög sekretess vad gäller belastningsregistret. Men alla har rätt att begära ut information om sig själva från registret. Detta har blivit vanligare de senaste åren och en del är kritiska mot att arbetsgivare gör så. Det har varit diskussioner om ifall det ska finnas en lag som till exempel förbjuder det. Men i dag finns det ingen sådan lag.

Jag vill också säga att det är tråkigt att höra att du har mått så dåligt över detta. Men jag tycker absolut inte att det ska hindra dig från att söka jobb. Och tänk på att det fortfarande finns många arbetsgivare som inte begär att få se någon information från registret. Lycka till!

Ordlista

begär/a -r -de -t begära information ur belastningsregistret = skicka ett brev till polisen och be att få information från registret

belastningsregist/er -ret -er = den svenska polisens register över personer som har blivit dömda för brott

olaga hot = ett brott som innebär att en person har hotat någon, t ex med att skada personen

sekretess -en - = när man håller något hemligt, t ex för att skydda någon eller något

villkorlig dom = en dom som bland annat innebär att en dömd person inte får begå ett nytt brott på två år, för då blir det första straffet högre

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam