Varför får jag inte ge blod? | Sesam

Fråga oss


1

  • En kvinna ger blod på internationella blodgivardagen, som är den 14 juni varje år. Det är en dag då man tackar alla som ger blod och uppmuntrar fler att göra det.
Sesam

Varför får jag inte ge blod?

Jag undrar varför jag inte får ge blod till sjukhusen. I mitt hemland var jag blodgivare och jag vill ge blod här i Sverige också. Därför gick jag till sjukhuset för att ge blod. Men sjuksköterskan sa att jag måste ha ett svenskt personnummer för att göra det. Jag undrar varför. Den som får blodet frågar inte efter vem jag är. Dessutom har jag ett samordnings-nummer som asyl-sökande. Varför kan de inte använda det istället för personnummer?

Svar: Vi på Sesam har fått samma fråga förut, så detta är nog något som många undrar över. Vi vill därför gärna berätta om vilka regler som gäller igen. Sjukhusen måste veta varifrån blodet kommer när de ger det till en patient. Ibland finns det smitta i blodet. Om en patient blir sjuk av smittat blod vill man inte ge samma blod till andra patienter. Därför måste man veta vem blodet kommer från. Socialstyrelsen har regler om att ge blod. Alla sjukhus måste följa reglerna. En regel säger att man ska ha svenskt personnummer.

Den regeln finns för att sjukhusen ska kunna spåra blodet. Till exempel om man senare skulle upptäcka att det är något fel på blodet.

Du skriver att du har ett samordnings-nummer. Men när du får uppehållstillstånd i Sverige kommer du att få ett personnummer. Om du börjar ge blod innan du har ett personnummer kommer det att stå två olika nummer på ditt blod. Då blir det svårare att se att det kommer från samma person. När du får ett personnummer och en legitimation kommer du att kunna ge blod.

För att kunna ge blod i Sverige måste man även kunna tala och förstå svenska. Det räcker inte att till exempel ha en tolk med sig. Det beror på att man måste svara på ett antal frågor varje gång innan man ger blod. Det är till exempel frågor om du har haft någon sjukdom eller om du har rest i vissa delar av världen.

Det är viktigt att veta att personen har förstått frågorna. Det räcker inte med att ha en tolk med sig eftersom personalen på sjukhuset inte kan vara helt säkra på vad tolken säger till personen som vill ge blod.

Fakta: 

Några regler för att få ge blod

över 18 år

frisk

väga minst 50 kilo

ha giltig ID-handling

förstå och tala svenska

ha ett svenskt personnummer

Källa: geblod.nu

Ordlista

blodgivare -n - = person som ger blod som sjukhus kan använda

personnum/mer -ret -mer = ett nummer med tio siffror, som består av det datum en person är född plus fyra andra siffror. Man använder det till exempel i kontakt med myndigheter

Socialstyrelsen = en myndighet som arbetar för att vården ska vara bra och säker för alla patienter

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam