Mina föräldrar vill inte betala för mig | Sesam

Fråga oss


  • ”Städa huset eller stick härifrån”, säger en Sesam-läsares föräldrar till sitt barn. Läsaren undrar vad hen kan göra. Personen på bilden har inte med artikeln att göra.
Sesam

Mina föräldrar vill inte betala för mig

Jag får ingenting av barnbidraget från mina föräldrar. De säger: ”dina pengar räcker inte till mat, boende eller någon annat. Du kan söka ett jobb”. Dessutom säger de: ”städa huset, om du inte gör det, så stick härifrån”. Vad ska jag göra, snälla hjälp mig.

Svar: Det är inte acceptabelt att bete sig som dina föräldrar gör. Det är väldigt tråkigt att höra att dina föräldrar behandlar dig på det sättet. Om du fortfarande får barnbidrag antar jag att du är under 16 år. Föräldrar är enligt Sveriges lag skyldiga att försörja sina barn fram till att de fyller 18 år (eller fram till att barnen fyller 21 år, om de fortfarande går på gymnasiet eller en liknande grund-utbildning). Det innebär att föräldrarna är skyldiga att betala för barnens mat, boende, kläder och annat som de behöver för att leva. Självklart kan ungdomar arbeta extra, men de är fortfarande föräldrarna som är skyldiga att försörja dem.

Jag tycker absolut att du ska ringa och prata med någon som kan ge dig stöd och råd. Bris har en stödtelefon för barn och unga som är upp till 18 år. Dit kan barn och unga ringa som mår dåligt och behöver en vuxen att prata med. De kan ge dig råd om vad du kan göra i din situation. De som svarar är kuratorer. De har arbetat länge med barn och unga som mår dåligt, och som till exempel har problem hemma.

Det är gratis att ringa till Bris stödtelefon. Man kan inte heller se på telefonräkningen att du har ringt dit. Du kan ringa måndag till söndag klockan 14–21 (onsdagar klockan 17–21). Deras telefonnummer är 116 111.

Ett annat alternativ är att ringa till socialtjänsten i din kommun. Du ringer då till socialkontoret i kommunen där du bor. Socialtjänsten har ett ansvar för att hjälpa barn och ungdomar som har det svårt hemma. Men då är det bra att veta att socialtjänsten i de flesta fall kontaktar föräldrarna när de får kontakt med en person som är under 18 år.

Stort lycka till!

Ordlista

Bris = en organisation som arbetar för barn och ungas rättigheter

försörj/a -er -de -t = se till att någon får det som behövs för att leva, t ex mat och kläder

kurator -n -er = en person som arbetar med att ge råd och hjälp till människor som har problem, t ex på skolor

socialtjänst -en -er = socialtjänsten finns i varje kommun i Sverige och arbetar med att ge stöd och hjälp till de människor som bor i kommunen

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam