Andra världskriget gav oss sportlovet | Sesam
  • År 1940. Barn på väg att resa under kokslovet, som senare blev till det vi kallar sportlov.
Sesam

Andra världskriget gav oss sportlovet

Sportlovet är en vecka långt. De flesta har sportlov i februari eller mars. Den vanligaste veckan för sportlovet är vecka 8.

Sportlovet finns för att barnen ska få motion. Från början hette sportlovet koks-lov eller bränsle-lov.

Det var för spara på stenkol och koks. Koks och stenkol eldade man med för att det skulle bli varmt i skolorna.

Det var en myndighet som hette Bränslekommissionen som bestämde att Sverige skulle ha sportlov. Det var år 1940. Från början var det skolor i stora städer som hade sportlov. Då fick eleverna lära sig att använda gasmask på koks-lovet.

Koks-lovet fungerade mycket bra. Regeringen bestämde att man skulle fortsätta och man började kalla det för sportlov.

Ordlista

bestäm/ma -de -mer =säga till någon vad hen måste göra

bränsle -t = något som ger energi eller värme när man bränner det

fungera -r - de -t = gå bra eller arbeta bra

gasmask -en -er =ett skydd som man har för ansiktet för att inte andas in giftiga gaser

spara -r -de -t = att använda lite av något så att det inte tar slut

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam