Dömd till samhällstjänst - kan arbetsgivare se det när jag söker jobb? | Sesam

Fråga oss


  • Innan man börjar jobba på en förskola eller skola måste man visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Sesam

Dömd till samhällstjänst - kan arbetsgivare se det när jag söker jobb?

Om man är dömd för samhällstjänst, hur länge står man med i en svart lista som myndigheter kan se? Vad heter den listan? Blir det svårare för den personen att söka eller byta jobb? Eller att starta eget företag? Ska arbetsgivare titta på den listan innan de anställer folk? Brukar arbetsgivare göra det? Och vilka myndigheter har rätt till information från den listan? Får de även titta i den när de anställer nya personer?

Svar: Alla som blir dömda för ett brott hamnar i ett register som heter belastnings-registret. Det är Rikspolisstyrelsen som har ansvar för det. Det står i lagen vilka som har rätt att få ut information från registret. Enligt lagen ska alla människor kunna begära information om sig själva ur registret. Men det är bara skolor och barn-omsorg som enligt lagen måste titta på information från registret innan de anställer någon. Det är för att de ska kunna se om personen är dömd för till exempel våldtäkt mot barn eller grovt våld. Andra arbets-givare måste inte enligt lagen begära information ur registret från folk de ska anställa. Men de kan göra det. Det finns lagar och regler där det står vilka myndigheter och arbetsgivare som har rätt att begära information från registret innan de anställer personal.

Men det är inte förbjudet för andra arbetsgivare att begära att se utdrag ur registret innan de anställer folk. De bryter alltså inte mot lagen om de gör det. Alla arbetsgivare har inte rätt att få information direkt från registret. Men de kan be personen att själv begära ett utdrag och skicka det till dem.

Antalet arbetsgivare som begär utdrag ur registret från arbets-sökande har ökat. År 2003 var antalet utdrag drygt 40 000. År 2012 hade det ökat till ungefär 203 000. Och då handlar det inte om arbetsgivare som enligt lagen är tvungna att begära ut informationen. Det är alltså möjligt att det blir svårare att få ett jobb om man är dömd för ett brott.

Du frågar om det också kan bli svårare att starta ett företag. Det är en svår fråga. Det beror på vilken typ av företag det är. Arbete inom vissa typer av företag kräver en prövning, där till exempel Finansinspektionen har rätt att titta i registret. Då handlar det till exempel om arbete inom ett finansbolag eller med försäkrings-förmedling. Men man kan inte säga att det har en påverkan på de flesta typer av företag, som till exempel att starta en liten butik.

Enligt lagen finns det flera myndigheter som har rätt att själva begära information ur registret. Då är det för att de behöver informationen för att kunna göra sitt arbete. Det står i lagen om i vilka fall varje myndighet har rätt att begära ut informationen. Och hur mycket information de har rätt att få. Det är bland annat Migrationsverket, Kriminalvården, Kronofogden och länsstyrelsen och många fler som har rätt till det.

Om du vill läsa om alla myndigheter som har rätt till det kan du gå in på https://lagen.nu/1999:1134. Paragraf 13–20 handlar om det.

Hur länge man står med i registret beror på vilken dom man fick. Det brukar vara mellan fem och 20 år. Om man är dömd för samhällstjänst står man med i tio år. Sedan tar polisen bort personens namn från listan. Men om man var under arton år när man begick brottet som ledde till samhällstjänst, tar de bort namnet efter 5 år.

Ordlista

arbetssökande -n - = en person som söker jobb

barnomsorg -en här: arbeten som handlar om att ta hand om barn, till exempel på förskolor

begär -de -t begära information ur belastningsregistret = skicka ett brev till Rikspolisstyrelsen och be att få information från registret

regist/er -ret -er = en sorts lista

Rikspolisstyrelsen = en myndighet som bland annat granskar hur polisen gör sitt jobb

samhällstjänst -en = en dom som innebär att en person ska arbeta gratis en viss tid, istället för att sitta i fängelse

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam