Hur får jag tag på en gynekolog? | Sesam

Fråga oss


  • En läkare på en vårdcentral kan skriva en remiss till en gynekolog.
Sesam

Hur får jag tag på en gynekolog?

Gynekologen är en viktig läkare för kvinnor. I mitt hemland finns det ett slags vårdcentral för gynekologer. Där kan man bli registrerad och få hjälp när eller om man behöver det. Hur är gynekolog-vården organiserad i Sverige?

Svar: I Sverige är vården organiserad på lite olika sätt i olika delar av landet. Nu förklarar jag hur gynekolog-vården fungerar i Västra Götalands landsting, eftersom personen som ställde frågan bor där. Men det fungerar inte på exakt samma sätt i hela Sverige.

Om du vill träffa en gynekolog kan du göra på två sätt. Antingen bokar du tid på en vårdcentral och träffar en läkare. Då skriver läkaren en remiss till en gynekolog, när du har förklarat ditt problem. Men läkaren gör ingen gynekologisk undersökning av dig. Det finns inga gynekologer på vårdcentralen. Efter det får du en tid på en gynekolog-mottagning.

Det finns även privata gynekologer. Du kan ringa direkt till en privat gynekolog-mottagning och boka en tid. Då behöver du ingen remiss från en vårdcentral. Du betalar lika mycket för ett besök på en privat mottagning som på en mottagning som landstinget eller kommunen driver. Det beror på att privata mottagningar också har avtal med landstinget. Men i vissa fall kan det vara lite dyrare att gå till en privat mottagning.

Om du inte tycker att vården är bra kan du gå till en annan vårdcentral eller en annan gynekolog. Man har rätt att göra det.

Ordlista

avtal -et - landstinget och privata mottagningar skriver avtal = de kommer överens om saker som mottagningarna måste följa, till exempel mottagningarnas priser

gynekolog -en -er = läkare som är expert på sjukdomar i kvinnors könsorgan

landsting -et - = de som sköter om sjukvård och trafik i ett län. I Sverige finns det 21 olika län och 20 landsting

mottagning -en -ar här: en plats dit man går för att träffa en läkare

remiss -en -er = när en läkare skickar en patient vidare till en specialist-läkare eller ett annat sjukhus

vårdcentral -en -er = ett ställe där man kan få vård och träffa en läkare eller sjuksköterska. Om patienten behöver träffa en specialist-läkare, skickar vårdcentralen patienten till en annan läkare

Västra Götaland = område i södra Sverige, där bland annat Göteborg ingår

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam