Hur textar man programmen? | Sesam

Fråga oss


  • Här direkt-textar en kvinna nyheterna i SVT. Hon använder ett speciellt tangentbord som heter velotype.
  • På en velotype kan man slå in hela stavelser, och inte bara bokstäver.
Sesam

Hur textar man programmen?

Jag tittar på SVT nästan varje dag. Jag brukar titta på Rapport och Barn-kanalen. Under inslaget kan man även se en text på svenska. Där står det som personerna säger. Detta kan man ställa in via sin fjärr-kontroll. Jag tycker att det är jättebra för personer som lär sig svenska, eftersom vi kan lyssna och läsa svenska på samma gång. Hur har SVT gjort texterna? Finns det ett särskilt verktyg? Eller är det en person som skriver så fort som personerna pratar?

Svar: Vilken intressant fråga. Det är anställda på SVT (och två andra bolag) som arbetar med att skriva under-texten till programmen. Att göra textningen går till på två olika sätt. Vilket sätt man använder beror på om det är direkt-sändning eller inte.

När det inte är direktsändning gör man textningen innan programmet sänds. Det är en hel del arbete med det. De som arbetar med att texta lyssnar på programmet och sedan gör de om tal-språket till skrift-språk. För det mesta pratar man på ett annat sätt än man skriver. De tar bland annat bort onödiga ord och sedan skriver de på ett enkelt sätt det personerna säger.

När det är direktsändning gör man på ett annat sätt. Då skriver man texten samtidigt som programmet sänds på teve. Man använder ett speciellt tangent-bord, som heter velo-type. Med hjälp av det kan man skriva lika fort som en person pratar. På velotype finns tangenter som har stavelser, istället för bara bokstäver. En stavelse är alltså en kombination av flera bokstäver.

Om jag till exempel ska skriva Sesam behöver jag bara trycka ner två tangenter istället för fem. En som det står SES på, och en som det står AM på. Det går mycket fortare att skriva på velotype än på ett vanligt tangentbord, eftersom man trycker ner färre tangenter på velotype. De som arbetar med velotype kan skriva runt 600, 700 tecken på en minut. De snabbaste skriver runt 1 000 tecken på en minut.

Det här sättet att texta heter direkt-textning. De som arbetar med det har fått en speciell utbildning för att lära sig velo-type. Många har också studerat språk tidigare, till exempel svenska på universitet.

Ordlista

Barnkanalen = en tevekanal med program för barn

fjärrkontroll -en -er här: en apparat som man använder till att byta kanal på teven, höja och sänka ljudet och andra saker

inslag -et - här: ett program eller en del av ett program som visas på teve

direktsändning -en -ar = när man sänder ett program på teve samtidigt som man spelar in det

skriftspråk -et - = ord och former av ord som man använder när man skriver (men inte så ofta när man pratar)

stavelse -n -r = en del av ett ord (som innehåller en vokal och en eller flera konsonanter). Ses är en stavelse, och am är en stavelse

SVT = kanal ett och två på svensk teve

talspråk -et - = ord som man mest använder när man pratar och inte så ofta när man skriver

tangent -en -er = en knapp på ett tangentbord som man trycker på

tangentbord -et - = en platta med tangenter på, som man till exempel skriver text till en dator på

undertext -en -er = den text längst ner på skärmen som kan visas på teve eller i en film, och som till exempel översätter det personerna säger från ett språk till ett annat

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam