Vilka berättelser får komma över bron? | Sesam

Krönika


Nilay Yelkenci
Sesam

Vilka berättelser får komma över bron?

I bakgrunden hörs tv:n. Folk från länder som jag aldrig varit i och som jag kanske aldrig kommer ha möjlighet att besöka. Deras rädslor och elände. Allt ryms i min ögonvrå.

Diskvatten rinner över mina händer. Medan jag försöker skölja bort diskmedlet från glasen så noggrant som möjligt önskar jag att jag kunde låta deras rädslor och elände sköljas bort i det rinnande vattnet. Som i min barndom.

Varje gång jag vaknade ur en mardröm eller hade ångest över någonting så tog min mamma mig till badrummet, öppnade kranen och sa: ”Mitt barn, berätta dina bekymmer för vattnet och låt det ta dem med sig.”

Min tankar avbryts av en röst från tv:n: ”Det här är Turkiet, bron mellan öst och väst, mellan islam och kristendom, mellan krig och fred, kanske.” Jag utbrister ”-Njaae!”. Det kommer så naturligt att jag själv förvånat undrar: när blev det här njaae-ordet en självklar del av mitt språk?

Beskrivningen av Turkiet som en bro mellan islam och kristendom är för enkel. En bro förbinder två platser med helt skilda idéer. Men det Osmanska riket och den unga moderna Republiken Turkiet har skapat flera blandade religiösa identiteter.

Låt mig ge ett exempel. Dönme är ättlingar till de judar som levde i Osmanska riket. De sa att de konverterade till islam. Men de blandade judendomens kabbala och islams sufism. De följde till det yttre islamska krav, som att fasta under ramadan och att be i moskén.

Samtidigt utövade de kabbalistiska ritualer och läste böner på hebreiska. Varken ordet ”jude” eller ”muslim” är tillräckliga för att beskriva deras religiösa identitet.

Turkiets historia innehåller många sådana berättelser. Men av sociala och politiska skäl har de tyvärr förenklats bort. Det är sådana berättelser som vi ska hjälpa till att föra över bron. Håller ni med?

Eller? Njaae?

Ordlista

elände –t = svår situation

för/binda –binder –bundit –band = göra så att det finns en väg mellan två ställen

förenkla –r –de –t = göra något enklare

konvertera –r –de –t = att gå från att följa en religion till en annan

ättling –en –ar = barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare till någon

ögonvrå –n– er = ena kanten av ögat

utöva –r –de –t = göra eller leva efter, till exempel religion

© 2019 Sesam