Vi behöver berättelser som hjälper oss att sluta hämnas | Sesam

Krönika


Nilay Yelkenci
  • Nilay Yelkenci
Sesam

Vi behöver berättelser som hjälper oss att sluta hämnas

Tänk er ett land där de flesta tv-serier handlar om att kvinnor blir mördade och misshandlade. Tv-serier som ofta visar att män inte kan kontrollera sina känslor.

Där filmer om blodshämnder som aldrig tar slut har en självklar plats på biograferna. Där man visar att aggression är det bästa sättet att ragga upp tjejer. Där pojkar på skolgårdarna lär sig att det bästa sättet att visa att man hatar sin fiende är att förolämpa personens mamma.

Hämnden svävar som ett svart moln över det här landet. Man målar upp den som något som inte går att kontrollera. Mitt land, Turkiet, har för länge sedan drunknat i en spiral av hämnd. I den spiralen förvandlas offer till förövare och förövare till offer, och tillbaka igen varje minut.

Situationen i Turkiet och andra samhällen som inte är demokratiska formas av deras sätt att hantera begreppet hämnd. Där finns många berättelser som hjälper hämndens hjul att fortsätta snurra.

Vi växer upp med berättelser om hämnd. Vi fortsätter att skapa sådana berättelser i våra egna liv och till slut blir vi dem. Vi tänker inte på vad som kan fungera som en kraft istället för hämnden. Men det är faktiskt en fråga som är livsviktig för demokratin. Brukar ni fråga er själva om det någonsin kan vara rätt att hämnas? Eller ett rimligt sätt att agera mot någon som har attackerat dig?

Vad är det som gör att vi så lätt förskönar allt som handlar om hämnd?

Kalle Güettlers lättlästa böcker Hämnd och Efter hämnden är bra berättelser. De ger hopp. Böckerna handlar om Elias, som vill hämnas på en person som har skadat hans mamma. Böckerna påminner oss om att man måste bearbeta sina känslor av att vilja hämnas.

Man måste vara kritisk mot sig själv och sina motiv. Och man måste kunna förstå andra människors motiv och handlingar, och hur de tänker och känner.

Bara sådana berättelser kan hjälpa oss att se konflikter som en möjlighet till förhandling istället för ett hot.

Vi behöver fler berättelser som hjälper oss att bryta dessa spiraler av hämnd.

Fakta: 

Lätt svenska: Sara Hasbar

Ordlista

aggression -en -er = en ilska och en vilja att använda våld

bearbeta -r -de –t = jobba för att förändra något

blodsha↔mnd -en -er = att skada eller mörda en person för att hämnas att någon annan har blivit mördad

fo↔rhandling -en -ar = en diskussion när folk tycker olika, för att komma överens

fo↔rsko↔na -r -de -t = göra så att något ser finare eller bättre ut än i verkligheten

fo↔ro↔vare -n - = person som begår ett brott

hämnd -en -er = ett straff som man ger någon utanför en domstol, för att personen t ex har gjort något elakt

motiv -et - = orsaken till att någon gör något

off/er -ret -er = person som blir utsatt för ett brott

spiral -en -er här: en utveckling som går snabbare och snabbare och är svår att bryta

© 2019 Sesam