Från A-Z till A-Ö | Sesam

Krönika


KRÖNIKAN

Sesam

Från A-Z till A-Ö

Det var ju nästan samma bokstäver som stod på den svarta tavlan i Istanbul 1993 och på projektorskärmen i Stockholm 2011. Ändå slogs jag av en insikt. Det var inte bara mitt alfabet som var på väg att förändras. Det var också jag. Hur skulle min nya början och mitt nya slut se ut?

Att lära sig ett andraspråk är en spännande resa. När vi migranter lär oss språket möter vi våra möjliga jag. Vi ser vad vi skulle vilja bli och vad vi är rädda för att bli.

Jag är en av dem som är på en resa där jag upptäcker mina möjliga jag i alla de kanaler som språket strömmar genom. Många frågor dyker upp:

Hur samlar jag mod att kasta mig i de där kanalerna?

När ska jag förvandlas från en främling som försöker prata svenska till att vara en talare som äger det svenska språket?

När den som lär sig svenska som andra språk och den som har det som modersmål möts ser man ofta inte på den som lär sig svenska som en tillgång. Istället granskar man språkkunskaperna och bedömer dem.

Många av oss är rädda för att inte välja rätt ord på rätt plats. Det får oss att drunkna i en bottenlös tystnad. Vi drar oss tillbaka och isolerar oss.

Därför är det viktigt att komma ihåg att vi inte är ensamma. Och att det bara går att lära sig ett andraspråk om både den som lär sig och den som lär ut investerar något.

Jag har själv både lärt mig och arbetat med att lära andra svenska som andraspråk. Mina erfarenheter har gett mig idéer om hur samhället kan börja investera i oss.

Våga se oss som:

• individer. Vi har unika livshistorier, olika mål med våra utbildningar, olika planer för våra liv och olika drömmar.

• människor som är en tillgång för det svenska språket. Vi tänker också på hur vi använder språket och vi är med och utvecklar det.

• nya vänner i ert umgänge på svenska. Det är värt mycket mer än en lärobok.

Ordlista

bedöm/a –er –de –t = säga om något är bra eller dåligt

bottenlös –t –a = som inte har någon botten

individ –en –er = en egen person som inte är exakt som någon annan

insikt –en –er = när man förstår hur något egentligen är

granska –r –de –t = att titta på något väldigt noggrant

mod –et = en känsla av att kunna göra farliga eller okända saker

möjlig –t –a här: mitt möjliga jag = den jag skulle kunna vara

projektorskärm –en –ar = en skärm där man visar bilder med hjälp av en apparat

tillgång –en –ar = något som man kan använda till något bra

umgänge –t –n = människor som man brukar träffa och göra saker med

© 2019 Sesam