Mina barn och svenskheten | Sesam

Krönika


Ali Alabdallah
Sesam

Mina barn och svenskheten

– Våra barn som kommer att födas här i Sverige, är de syrier eller svenskar?

Denna kontroversiella fråga ställde jag till min fru, som är gravid med tvillingar. Det är en fråga som är jätteviktig och intressant, och som varje invandrare som väntar barn här i Sverige bör ställa sig själv.

– De är syrier och svenskar samtidigt, svarade min fru.

– Nej! De kommer att bli svenskar mest, eftersom de kommer att födas på svensk mark. De kommer att studera i svenska skolor, äta svensk mat, andas den svenska luften. De kommer att tillbringa sina liv på den svenska marken, så de kommer inte att veta någonting om Syrien. Bara att deras föräldrar har flytt från Syrien, flytt från ett grymt krig.

Ja, de kommer att bli svenska medborgare mer än de blir syrier. De kommer att tycka mycket mer om Sverige än om mitt hemland, som förstördes helt i detta krig. De kommer att förstå det svenska samhället, och prata bättre svenska än oss.

Men samtidigt kommer de aldrig att vara svenskar i nazisternas och fascisternas ögon. De som tror att svenskheten bygger på hudfärg och ögonfärg.

De kommer att vara svenskar i våra ögon, och i ögonen på alla andra som tror på alla människors lika värde. Men de som tror att svenskhet sitter i de blåa ögonen och det blonda håret, de kommer aldrig att se våra barn som svenskar.

Men att vara svensk innebär ju aldrig att du avskaffar din identitet och din kulturella bakgrund. Du kommer att bli en svensk, men med en annan bakgrund.

Jag och min fru har bestämt att våra två flickor som snart ska födas ska få namn som är både svenska och arabiska. För vi tror att våra barn kommer att bli svenskar mer än vi tror att de bara kommer att bli invandrare.

Ordlista

identitet -en -er här: en känsla för vem man är och till exempel vilken eller vilka grupper man känner att man tillhör

kontroversiell -t -a = som människor tycker olika om och därför ofta diskuterar eller bråkar om

© 2019 Sesam