En snabb väg till det svenska språket | Sesam

Fördjupning


2

  • ”De som går kursen säger att det är fantastiskt att kunna koncentrera sig på bara svenska i en termin”, säger läraren Birgitta Nilsson. Här pratar hon med Nedal Shnene och Jasmin Navoyan.
  • Jasmin Navoyan, Katarzyna Winarska och Samer Alnazrallah läser en kurs i svenska för akademiker.
  • Nedal Shnene och Jasmin Navoyan lyssnar på Birgitta Nilsson. "De som läser kursen tycker att det är bra att bara kunna koncentrera sig på svenska i en termin", säger Birgitta Nilsson.
  • Samer Alnazrallah, Katarzyna Winarska och Jasmin Navoyan.
Sesam

En snabb väg till det svenska språket

Intensivkursen i svenska har betytt mycket för Katarzyna Winarska och hennes klasskamrater. Målet är att klara svenska på gymnasienivå.

– En gång väckte min man mig mitt i natten. Han sa att jag pratar svenska i sömnen, säger Katarzyna Winarska.

Katarzyna Winarska och hennes klass-kamrater läser kursen svenska som andraspråk för akademiker, AKA, på komvux i Landskrona. Det är en intensivkurs i svenska, som är sex månader lång. Kursen betyder mycket för Katarzyna och hennes klass-kamrater. De studerar hårt. Ofta blir det mycket studier på kvällarna.

– Vi som har en akademisk utbildning trivs bra på AKA. Vi hoppas att kursen ska leda till att våra universitets-examina blir värderade snabbare, säger Katarzyna Winarska.

Hon har utbildat sig till engelsk-lärare i Polen. Nu kämpar hon på med AKA för att kunna få en svensk lärar-legitimation.

Kursen består av tre nivåer: G1, G2 och G3. Studenterna måste först bli godkända på alla tre nivåer. Sedan får de göra det nationella provet. De som blir godkända får ett betyg i svenska som andraspråk på gymnasienivå.

Lära på olika sätt

– Vi har inte tid för våra familjer hemma. Min fru börjar klaga på mig, eftersom jag studerar så mycket, säger Samer Alnazrallah, som är kemi-ingenjör.

Han är positiv till kursen. Han säger att han har blivit bättre på svenska, särskilt på att skriva och på att formulera meningar.

– Våra lärare är mycket bra. De är flexibla och erfarna och har bra undervisnings-metoder. Kursen är väldigt intensiv och det är mycket att göra, men våra lärare ger oss tydliga förklaringar. Då blir det lättare, säger Samer Alnazrallah.

De flexibla metoderna är något som flera deltagare tycker är bra.

– Här får vi till exempel lära oss av de fel som andra deltagare gör, eftersom vi får läsa andra studenters uppsatser, säger Nedal Shnene.

Svenska på kort tid

Birgitta Nilsson är en av lärarna som undervisar på kursen.

– Genom AKA kan man snabbt närma sig det akademiska språket. Deltagarna får diskutera olika frågor, både i tal och skrift. Efter kursen kan de känna att de har fått tillbaka en del av det som de förlorade när de flyttade hit.

– Språket är en så viktig del av vår identitet. De som går i AKA säger att det är fantastiskt att bara koncentrera sig på svenska i en termin, säger Birgitta Nilsson.

Ordlista

akademiker -n - = en person som har studerat på universitet eller högskola

deltagare -n - här: person som går en kurs

flexib/el -elt -la = som kan anpassa sig till olika situationer eller användas på många olika sätt

formulera -r -de -t formulera meningar = säga meningar, hitta rätt ord för att säga det man vill säga

gymnasienivå -n -er = samma nivå som på en gymansieskola i Sverige

identitet -en -er här: en känsla för vem man är och hur man ser på sig själv

intensivkurs -en -er = en kurs som är ganska kort och där man får lära sig saker snabbt

i skrift = när man skriver

i tal = när man pratar

komvux = en skola för vuxna

nationell -t -a nationellt prov här: ett prov som alla elever i Sverige gör i bland annat svenska. Målet är att man ska se ungefär hur mycket eleverna kan i det ämnet

värdera/d -t -de = få en examen värderad = få en examen bedömd, för att se om man kan använda den i Sverige

Rekommenderade artiklar

SKROCK SKA GE LYCKA

Spottar du tre gången när du ser en svart katt? Då är du vidskeplig och skrockfull.

© 2019 Sesam