”Körer borde finnas i varje stad” | Sesam
  • Körföreningens styrelse tar varje termin kontakt med de som är nya i Luleå. De bjuder in dem att vara med i kören. Foto: Lennart Jönsson
  • Monica Åslund och Luleås internationella kör har varit med och ordnat den internationella körfestivalen Singing people together två gånger i Luleå. Då hade de gäster från Sydafrika och Haiti.
  • Det är inte bara sången som är viktig när den internationella kören träffas. Kören hjälper också människor att komma in i det svenska samhället. Foto: Lennart Jönsson
Sesam

”Körer borde finnas i varje stad”

Att sjunga i kör kan ge en människa så mycket. Allt från energi till nya vänner och förståelse för hur lika vi människor är. Det berättar Eugenia Segerstedt från den internationella kören i Luleå.

Eugenia Segerstedt vet hur ensamt det kan vara att flytta till en ny svensk stad. När hon flyttade till Luleå för två och ett halvt år sedan frågade hon därför om hon fick sjunga i den internationella kören i staden.

– Då kände jag inte någon här och jag hade inget jobb. Men när jag kom till kören kände jag mig plötsligt hemma. Det är ett väldigt trevligt gäng, säger hon

Nu har hon varit ordförande för körens styrelse och i dag är det hon själv som hjälper de som är nya i staden.

– Jag har bara bott i Sverige i några år. Men nu kan jag hjälpa andra med kontakter. Jag känner flera som har fått jobb genom kören. Eller så kan jag ge en kram och ett leende, säger hon.

Det är inte alltid sången som är viktigast när internationella kören träffas, bland annat eftersom många i kören kommer från andra länder.

– Just nu kommer två personer i kören från Nepal. De berättade om vad som hade hänt deras släktingar och bad om hjälp. Då samlade vi in pengar. Sådant kommer först, säger Eugenia Segerstedt.

I kören är det lätt att lära känna varandra, tycker hon.

– Kören är ett ställe där det är lätt att öppna sig för andra människor. Det kan gå fortare när man sjunger än när man bara pratar.

Kören hjälper också människor att komma in i samhället. Många av medlemmarna får nya vänner, lär sig svenska och får veta vilket stöd de kan få av samhället. Kören ger också människor en chans att träffa nya personer som de aldrig skulle ha träffat annars. Ofta är det personer som är ganska olika de själva.

– Jag tror att det är bra att lära känna människor som är i olika situationer i livet. Då lär man sig mer om livet. Man ser också att vi inte är så olika varandra. Två personer som kommer från länder som krigar mot varandra kan se att de är väldigt lika varandra.

Fakta: 

Lätt svenska: Sara Hasbar

Ordlista

kontakt -en -er här: nya människor som man lär känna

styrelse -n -r här: en grupp människor som tillsammans leder en förening

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam