Vi förlorade allt | Sesam

Krönika


KRÖNIKA

Sesam

Vi förlorade allt

Är du flykting? Då har du förlorat allt. Även människorna som stod dig närmast. Efter ett grymt krig i ditt land reste du. Resan var utmattande och kantades av död. Du blev utnyttjad av människosmugglare. Du kom fram till ett nytt land.

Så är det för flyktingar i Sverige. Så är det för de tusentals människor som strömmar hit just nu över Medelhavet.

Men att vara flykting betyder inte bara att du har förlorat. Särskilt inte om flyktingresan har tagit dig till Sverige.

Ja, länderna vi kommer ifrån var vackra och rika. Men vi saknade frihet och demokrati.

Ja, vi förlorade allt i våra länder. Men vi vann den frihet och respekt för mänskliga rättigheter som finns i detta land.

Vi vann framtiden och säkerhet för våra barn.

Att komma till Sverige, innebär att vi inte kan tänka på det förflutna. Vi måste tänka på det nya livet i ett nytt land. Vi tänker på hur vi ska kunna komma in i det svenska samhället.

Många nyanlända hoppas kunna behärska det svenska språket så snabbt som möjligt. De söker också olika sätt att hitta ett jobb. Det märker jag på deras frågor till mig.

Hos många spirar utmärkta idéer men de vet inte vart de ska vända sig eller vem som kan vägleda dem.

De behöver verkligen hjälp med att få råd och välja rätt väg. De behöver någon som öppnar dörrarna för dem, eftersom de älskar sitt nya land, Sverige.

Ali Alabdallah

Ordlista

behärska -r -de -t här: kunna det så bra att man kan använda det fritt

förflut/et -na det som har varit

grym -t -ma = elak och som gör människor illa

kantades resan kantades av död = det var många som dog under resan

människosmugglare -n - = person som tar betalt för att hjälpa människor att fly från ett land och komma in i ett land där de kan få det bättre

råd -et - ge någon ett råd = berätta för någon hur man tycker att den ska göra

strömma -r -de -t här: komma snabbt och mycket

utmattande - - = som gör en person väldigt trött

utmärkt - -a = väldigt bra

utnyttja/d -t -de = använda någon så att man själv tjänar på det

väg/leda -leder -edde -lett = visa någon hur den ska göra och ge tips och råd

© 2019 Sesam