Skadar sig själva för att orka | Sesam

Fördjupning


Johanna Hassberg
Sesam

Skadar sig själva för att orka

Självskade-beteende betyder att man gör saker för att skada sig själv. Man gör det inte för att man vill dö. En del säger att de gör det för att överleva.

När man läser i tidningar eller ser på tv och de pratar om självskadebeteende handlar det ofta om flickor som skär sig. Men det är både pojkar, flickor, män och kvinnor som skadar sig själva. Självskadebeteende kan vara att skära, rispa eller att bränna sig.

Men det kan även handla om att någon slår sig själv eller låter någon annan skada dem. Det kan vara vilket beteende som helst som man gör för att skada sin egen kropp. Till exempel att ta en överdos av medicin eller narkotika.

De skadar sig inte för att de vill dö. En del säger att de gör det för att överleva. En del gör det för att de får så starka känslor så att de inte vet vad de ska göra för att orka. De kan ha svårt att hantera känslorna.

Om man känner någon som skadar sig själv är det viktigt att man tänker på varför personen gör det. Ofta är det för att personen mår dåligt. Det är lätt att bli arg. Men man kan försöka tänka hur man själv vill bli behandlad när man mån dåligt.

Det är svårt att veta hur vanligt självskadebeteende är. Olika undersökningar visar att 6–13 procent av alla ungdomar har skadat sig någon gång under det senaste året. De flesta börjar skada sig själva när de är ungefär 14-15 år. Det verkar inte vara lika vanligt att vuxna människor skadar sig själva, men det händer. Ungefär fyra procent av de vuxna har skadat sig själva. Det visar flera undersökningar.

Många som skadar sig gör det bara en eller ett par gånger. Men en del gör det flera gånger. Det blir som en vana eller en rutin. En del beskriver det som att de blir beroende. Många skäms och berättar inte för någon.

Ordlista

beroende hon är beroende av cigaretter = hon måste ha cigaretter och kan inte sluta röka

narkotika -n = olagligt medel som man tar för att bli berusad, t ex heroin

psykiatri -n = den del av vården som arbetar med att hjälpa människor som mår psykiskt dåligt

rispa -r -de -t = skära löst i något så att det bara blir ett märke

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam