Många svenskar flyttade till USA | Sesam
  • Över en miljon svenskar flyttade till USA. De åkte båt över Atlanten. Det var en lång resa. Amerika-båten på bilden är från 1950-talet. Då hade svenskarna slutat att flytta till USA.
Sesam

Många svenskar flyttade till USA

För hundra år sedan var Sverige ett fattigt land. Många svenskar flyttade till USA för att få ett bättre liv.

Från 1840-talet till 1920-talet flyttade 1,5 miljoner svenskar till andra länder. De flesta flyttade till USA. På vissa ställen flyttade alla och byar blev tomma.

De fick åka båt över Atlanten. Det var en svår resa. På 1860-talet tog resan tio veckor. Många kom aldrig tillbaka till Sverige.

Många flyttade för att de var fattiga. På den här tiden bodde de flesta på landet. Många var fattiga och hade lite jord.

Ibland blev det missväxt. Då räckte maten inte till. Människor fick svälta.

De ville få det bättre i USA. Där kunde man köpa jord billigt. Det var också lätt att hitta arbeten.

Andra flydde av religiösa orsaker. Enligt lagen måste alla svenskar vara medlemmar i Svenska kyrkan. Många gillade inte det. I USA var det religions-frihet.

Andra flydde av politiska orsaker. Några flydde för att slippa värnplikten.

Alla som flyttade var inte bönder. Många ogifta kvinnor flyttade ensamma. De blev blev ofta hembiträden hos människor i städerna.

När första världskriget kom slutade människor att resa. 1924 ändrade USA sina lagar. Det blev svårt att invandra till USA. Då slutade svenskar att flytta till USA.

I dag bor det miljoner amerikaner med svenskt ursprung i USA.

Ordlista

hembiträde -t -n = person som arbetar i ett hem med att t ex städa, diska och laga mat

missväxt -en = när det växer dåligt och man får för liten skörd

religionsfrihet -en = att människor får ha vilken religion de vill

svälta, svälter, svalt, svultit = få mycket lite eller ingen matvärnplikt -en = att alla medborgare (ofta bara män) måste lära sig att bli soldater och arbeta i armén en period

Rekommenderade artiklar

En bok om att få en vän

Pekka är ensam och Alexandra hinner inte med sin hund. Tillsammans hittar de en lösning på både Pekkas och Alexandras problem.

© 2019 Sesam