Att lära sig ett yrke utvecklar språket | Sesam

Fördjupning


Text och foto: Fadhil Al Biaty
  • Jeanette Asplund är lärare i svenska.
  • Mattias Byström är rektor för Yrkesgymnasiet. Han känner att han gör skillnad i samhället.
  • På Yrkesgymnasiet i Umeå lär sig eleverna många olika yrken.
  • Mina elever med andra modersmål arbetar mycket med språket, säger Jeanette Asplund.
Sesam

Att lära sig ett yrke utvecklar språket

Umeå är en stad med många studenter. Där finns ett av Sveriges största universitet och många yrkes-gymnasier. Jag besökte Yrkesgymnasiet i Umeå. Där går elever med olika språk och bakgrund i många olika länder.

Först talade jag med Mattias Byström som är till-förordnad rektor. Han säger att Yrkesgymnasiet utvecklar eleverna genom att få dem att vilja göra sitt bästa.

– Vi tror att eleverna lär sig bättre om de får arbeta med verkliga uppgifter. Halva utbildningen är praktik på en arbetsplats. Där får de kontakter som kan ge jobb i framtiden. Många av våra studenter har jobb direkt efter skolan, säger han.

Jeanette Asplund är svensk-lärare. Jag frågade henne om hon tror att studier och arbete blir svårare för elever som inte har svenska som modersmål. Hon svarar:

– Elever med svenska som andraspråk har väldigt olika kunskaper i svenska när de kommer till gymnasiet. En del har gått hela grundskolan i Sverige, andra har bara läst svenska ett par år. En del har lätt att lära sig ett nytt språk, men för andra är det svårare. Många elever tycker att ämnen som historia och samhällskunskap är svåra för att man använder svåra ord där. Då kan de få sämre betyg och svårare att skaffa högre utbildning.

Om en elev inte kan så mycket svenska kan det bli svårt på praktikplatsen också, säger hon.

– Det kan bli missförstånd om arbetsuppgifter, regler och säkerhet om eleven inte får tydlig handledning.

Jeanette Asplund berättar att hennes elever med andra modersmål arbetar hårt för att lära sig språket.

– De vill lyckas. Det är viktigt att skolan ger dem rätt stöd så att de fortsätter att vilja och orka. Lärarna i gymnasiet behöver till exempel prata med lärarna i grundskolan när eleverna börjar gymnasiet.

Hon säger att det är ett problem att elever på yrkes-gymnasium får välja hur länge de ska läsa svenska. De som vill kunna studera på högskola eller universitet senare läser svenska i tre år. Men många som bara vill ha en yrkes-examen läser bara svenska eller svenska som andraspråk i ett år.

– Det kan leda till att eleverna inte studerar svenska tillräckligt länge för att utveckla språket fullt ut, säger Jeanette Asplund.

Fakta: 

Lätt svenska: Malin Bergendal

Ordlista

andraspråk -et - = ett språk som man lär sig efter att man har lärt sig tala sitt moders-mål

hoppa -r -de -t av hon hoppar av utbildningen = hon slutar utbildningen innan hon är färdig

yrke -t -n vilket yrke har du? = vad jobbar du med?

yrkesgymnasi/um -et -er = ett gymnasium där man lär sig ett yrke

yrkesexamen hon har en yrkesexamen = hon är klar med sin yrkesutbildning

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam