Yoloa och kärrtorpa ­­- nya ord från år 2014 | Sesam
Malin Bergendal

Fördjupning


Malin Bergendal
  • Har änglar kön? Inom kristendomen är det inte säkert. Så den här ängeln från pride-paraden i Rio de Janeiro borde vara icke-binär.
  • Den 31 augusti var det kippavandring mot anti-semitism i Stockholm.
  • Bloggen Mellanförskapet förklarar vad mellanförskap betyder.
  • Att yoloa är att göra det man vill eftersom man bara lever en gång. Även om man kanske kan göra sig illa. Men Marcus ”Zyrken” Gustafsson i Helsingborg vet nog vad han gör. Han lever på att hålla på med parkour.
  • I Kärrtorp i södra Stockholm kom nazister och bråkade under en demonstration i december år 2013. Mellan jul och nyår ordnade anti-rasister en jättestor demonstration på idrotts-platsen, i protest mot rasistiskt våld. Därifrån kommer ordet ”kärrtorpa”.
Sesam

Yoloa och kärrtorpa ­­- nya ord från år 2014

När världen och samhället förändras behöver vi nya ord. Ibland lånar vi ord från andra språk. Ibland gör vi nya sammansatta ord. Andra kanske börjar använda de nya orden. De sprider sig till exempel i tidningar och sociala medier.

Språkrådet och Språktidningen samlar nya ord på en lista i slutet på varje år. Deras språk-experter undersöker om det nya ordet är något som folk använder. I så fall kan det komma med på ny-ords-listan. Ofta säger nyorden något om händelser och diskussioner under året.

Flera nya ord från år 2014 handlar om hur man ser på kön. "Två-köns-normen" är ett sådant ord. Det betyder att man ser alla människor som antingen män eller kvinnor. Man tänker att män är på ett sätt och kvinnor på ett annat sätt. Men så är det ju inte alltid.

"Icke-binär" är ett nytt ord för den som inte passar in i tvåkönsnormen. Det kan vara någon som har en manlig kropp men känner sig som kvinna, eller tvärtom. Det kan också vara en person som har en kropp som är både manlig och kvinnlig.

"Cis-person" är ett annat nytt ord. En cisperson passar in i tvåkönsnormen. Cispersonen kan vara en kvinna som är född med en kvinnlig kropp. Eller en man som är född med en manlig kropp. Cis- i cisperson är ett latinskt ord som betyder lika eller samma. Motsatsen är en trans-person.

Två nya ord handlar om att bli annorlunda behandlad för att man är mörk eller har ett ursprung i ett annat land.

Många har fördomar mot personer som till exempel har en annan färg på huden än majoriteten. De behandlar dem annorlunda. Under år 2014 har man börjat kalla det för "rasifiering".

"Mellanförskap161616" är ett ord för en känsla av att höra till – men bara nästan. Den som lever i mellanförskap kanske känner sig som chilenare i Sverige men som svensk i Chile, till exempel.

Andra nya ord handlar om att visa vad man tycker och protestera – speciellt mot rasism. Att "1616161616161616161616161616161616161616kärrtorpa" är att göra motstånd mot nazism och rasism. Det ordet kom till efter den stora demonstrationen i Kärrtorp i december år 2013.

Många protesterade mot Sverigedemokraterna när de talade i olika städer före valet. Folk ställde sig med ryggen mot dem. Det kallas för en "rygg-protest".

Judar har blivit attackerade i en del städer. Många har visat sitt stöd för dem genom att gå en "kippa-vandring1616". Det betyder att man går tillsammans genom staden med kippa, även om man inte är jude.

Ett annat nytt ord handlar om idéer och åsikter. Många säger att det finns saker som man nästan inte får tycka i Sverige. Inga åsikter är förbjudna. Men vissa känner att ingen lyssnar på den som tycker som de. Under 2014 har vi fått ett nytt ord för det: många säger att "åsiktskorridoren"161616161616 är för trång.

Det roligaste av 2014 års nyord är nog "yoloa". Det kommer av ”yolo”, en förkortning av engelska ”you only live once” – du lever bara en gång. Att yoloa är att ta en risk och göra något kul som man inte vill ha missat när man dör. Vi lever ju bara en gång.

Ordlista

annorlunda de behandlar honom annorlunda = de behandlar honom på ett annat sätt än de behandlar andra (de kanske t ex diskriminerar honom)

antingen det är antingen svart eller vitt = det är svart eller vitt, ingenting annat och ingenting mittemellan

binär -t -a = med bara två olika möjligheter, som till exempel 0 eller 1, kvinna eller man

Feministiskt initiativ = ett politiskt parti som kom in i EU-parlamentet men inte i riksdagen förra året

ickebinär -t -a = inte binär

kipp/a -an -or = en liten mössa som många judiska pojkar och män använder av religiösa skäl

missa -r -de -t här: inte få chansen att göra

nyord -et - ett nyord = ett nytt ord

nyordslist/a -an -or = en lista med årets nya ord

Språkrådet = en del av myndigheten Institutet för språk och folkminnen. Språkrådet ger bland annat råd om språk

Språktidningen = en tidning som skriver om språk

transperson -en -er = någon som vill klä sig i det andra könets kläder eller leva som en person av det andra könet. Eller någon som anser sig vara född med fel kön

trång -t -a det är trångt = det finns för lite plats. Här: hon tycker att åsiktskorridoren är för trång = hon tycker att det finns för många åsikter som andra inte accepterar

Rekommenderade artiklar

”Det här brukar funka”

Det är bra att veta hur man kan tänka som förälder. Men hur gör man? Psykologen Bo Hejlskov Elvén ger råd om olika situationer.

© 2019 Sesam