”Barn lär sig när de lyckas” | Sesam
Malin Bergendal

Fördjupning


Malin Bergendal
  • Föräldrar vill ofta vara förebilder för sina barn. De vill att barnen ska växa upp och tycka ungefär som de själva. Då måste barnen tycka att föräldrarna är bra. Det viktigaste är att de känner att de kan lita på föräldrarna, säger Bo Hejlskov Elvén.Foto: Morguefile
  • Bo Hejlskov Elvén säger att vi behöver metoder som får barnen att må bra för att de ska lära sig mycket.
Sesam

”Barn lär sig när de lyckas”

Bo Hejlskov Elvén är barn-psykolog. Han är expert på barn-uppfostran. Men vad gör man egentligen när man uppfostrar barn?

– Man lär barnen det de ska kunna för att klara sig som vuxna. Det kan vara att städa, borsta tänderna och sköta sin ekonomi. Men det kan också vara att inte bråka för mycket. Och att lära sig det man behöver för att jobba, bilda familj och fostra sina egna barn så småningom.

Det är roligt med barn på många sätt. Men det kan vara svårt också. Barn och föräldrar vill inte alltid samma sak. Det kan bli bråk så att alla blir arga och ledsna. Bo Hejlskov Elvén arbetar med en metod för att undvika det. Den kallas för låg-affektivt bemötande.

– Det handlar om att hantera situationer när barn bråkar eller inte gör som man vill, på ett sätt som fungerar. Det betyder att man inte ska skälla ut barn. Istället ska man ha bra sätt att få barnet att göra som man säger.

Han berättar att han och andra psykologer har utvecklat metoder att använda när barn slåss. Man ska få barnet att bli lugnt utan att bråka med barnet. Man kan till exempel prata med barnet för att få det att tänka på annat. Det finns också metoder som handlar om hur man ska stå, sitta och titta för att inte göra barnet mer stressat.

Men vad händer om föräldern ändå tappar humöret och börjar skälla istället?

– Det viktigaste är att barn känner att deras föräldrar är till för dem. Om vi blir barnets motståndare blir det jätte-svårt att få barnet att göra som vi vill. Om barnen är rädda för föräldrarna, vågar de inte komma till föräldrarna om de är oroliga eller stressade.

Många barn klarar sig ändå. Men en del barn är inte så starka. För dem är det extra viktigt att känna att de alltid kan lita på sina föräldrar. Att föräldrarna älskar dem vad de än gör, säger han.

– Om föräldrarna skäller ut barnen, kan barnen bli upproriska. De kan till och med börja ljuga mycket för att slippa skäll.

I olika delar av världen uppfostrar man barn olika. I de flesta länder går det bra för de flesta barn, säger Bo Hejlskov Elvén. Men hård uppfostran skadar känsliga barn mer. Därför klarar de sig bättre i länder med mjukare traditioner för barnuppfostran. Och att slå barn är aldrig bra, säger han.

– Det finns forskning som visar att vissa barn far mycket illa om föräldrarna slår dem. Det finns också forskning aom visar att många barn inte tar så stor skada. Men ingen forskning i världen har kunnat visa att det har en bra effekt.

Vilka råd vill du ge till föräldrar?

– Mitt viktigaste råd är: ha respekt för din roll som förälder. Barn behöver kunna lita på sina föräldrar och på att de hjälper sina barn om de behöver det. Därför ska vi som föräldrar på allvar intressera oss för barnen. Vi ska ändå träna dem i det som är viktigt. Fast man tränar bara genom att lyckas. Om barnet lyckas med sitt liv blir det bättre dag för dag. Om det misslyckas blir det sämre dag för dag. Därför ska vi se till att barnet lyckas med det vi vill att de ska träna på. Så det handlar inte om att låta barn göra som de vill. Det handlar om att hjälpa barn att göra rätt.

Ordlista

effekt -en -er det har en bra effekt = det gör något bra

fara, far, for, farit illa barnet far illa = barnet får skador (fysiska eller psykiska)

hantera -r -de -t hantera en svår situation = göra något som fungerar i en svår situation

intressera -r -de -t sig han intresserar sig för barnen = han är intresserad av barnen och deras liv

lågaffektivt bemötande = ett sätt att möta människor som är stressade eller arga utan att själv bli stressad och arg och göra saken värre

motståndare -n - = någon som man slåss eller kämpar mot

neuro-psykiatriska funktions-nedsättningar = till exempel autism och adhd

roll -en -er här: ha respekt för din roll som förälder = tänk på hur viktig du som förälder är i ditt barns liv

skäll/a -er -de -t här: hon skäller på barnen = hon talar högt och argt med barnen

skälla ut han skäller ut barnet = han skäller väldigt mycket på barnet

så småningom = senare

Rekommenderade artiklar

”Det här brukar funka”

Det är bra att veta hur man kan tänka som förälder. Men hur gör man? Psykologen Bo Hejlskov Elvén ger råd om olika situationer.

© 2019 Sesam