”Det här brukar funka” | Sesam
Malin Bergendal

Fördjupning


Malin Bergendal
  • Alla småbarns-föräldrar har nog varit med om det här. Några sockerfria tuggummin i fickan kan vara till hjälp, säger Bo Hejlskov Elvén.
  • Om man skäller på barnet kan barnet tycka att man är en idiot, och det är aldrig bra, säger Bo Hejlskov Elvén.Foto: Morguefile
  • En tonåring aom akolkar gör det oftast för att vara med kompisarna. Man kan ringa till skolan och diskutera hur de ska göra för att tonåringen ska vilja gå dit.
  • Det viktigaste är att barnen känner att de kan lita på de vuxna.
Sesam

”Det här brukar funka”

Du är i affären med ett barn som är fyra år. Barnet vill ha godis, men du vill inte köpa godis. Barnet står vid godiset och skriker.

• Det kan vara bra att ha en ask sockerfritt tuggummi i fickan. Det är bra för barnets tänder och oftast kan man säga till barnet att det får tuggummi när ni kommer ut från affären. Det brukar funka. Det viktiga är att inte höja rösten och bråka.

• Det är bra att prata med barnet innan man går in i affären, och säga att ni inte ska köpa godis. 

En sex-åring ska sätta på sig overallen och gå hem efter förskolan. Alla de andra är klara, men barnet bara springer runt och vill inte alls klä på sig.

• Barnet kanske inte är redo att sluta med det som hen höll på med. Då kan man hjälpa barnet att bli klar.

• En del barn behöver veta en stund i förväg vad som ska hända: Strax ska vi ta på overallen och gå hem. Ibland kan det vara så att barnet gillar att bli jagat. Då brukar det vara bäst att sätta sig och vänta. Berätta för barnet att du kommer att sitta där tills det är redo att ta på sig.

• Om barnet ändå inte kommer, kan man påminna barnet om vad ni ska göra. Tala lugnt och sansat, gärna ett par gånger med en minut emellan. Det brukar funka. Det är också bra att berätta vad ni ska göra sedan, så att barnet tänker framåt.

Det viktigaste är att inte bli arg utan ta det lugnt. Man måste komma ihåg att inget barn har fortsatt att springa runt så för all framtid. Det tar sin lilla tid och sedan blir det bra.

En åtta-åring har stulit något i en affär.

Då pratar man med barnet om att det inte var så bra. Man behöver inte bli arg. Man ska bara berätta att det inte blev bra och att det är bäst att inte stjäla. Det kan vara bra att hjälpa barnet att lämna tillbaka det stulna om ingen har upptäckt det. Det viktiga är att barnet känner att man kan lita på dig som vuxen.

En tonåring skolkar från skolan.

Om en tonåring skolkar är det oftast för att vara med kompisarna. Att mamma eller pappa blir arg brukar inte fungera.

• Egentligen är det bäst att tala med skolan. Tala med skolan om hur de ska göra för att tonåringen ska vara där.

• Vi som föräldrar kan hjälpa tonåringen att komma iväg på morgonen.

• Skolan kan se till att tonåringen träffar en favorit-lärare varje dag när hen kommer dit, och att det är roligt i skolan. Men det viktigaste kanske är att tonåringen lyckas i skolan. Om det är för svårt i skolan kanske hen stannar hemma ännu mer.

Ordlista

favoritlärare -n - min favoritlärare = den lärare som jag tycker bäst om

funka -r -de -t det funkar = det fungerar, det går bra att göra så

förväg han får veta i förväg vad som ska hända = han får veta vad som ska hända innan det händer

hen = hon eller han

lycka/s -s -des -ts hon lyckas = det som hon gör går bra

overall -en -er = kläder som sitter på hela kroppen utom huvudet, händerna och fötterna (små barn har ofta overall på vintern)

påmin/na -ner -de -t jag påminner dig om vad vi ska göra = jag säger igen vad vi ska göra så att du ska komma ihåg det

redo hon är redo att klä på sig = hon är färdig att klä på sig

sansa/d -t -de han talar sansat = han talar lugnt och tänker på vad han säger

skolka -r -de -t hon skolkar = hon är inte i skolan fast hon har lektion (och hon har inte fått lov att vara borta)

stjäla, stjäl, stal, stulit hon stjäl i affären = hon tar något från affären utan att betala

strax = snart, om en liten stund

stul/en -et -na det stulna = det som någon har stulit (tagit från någon annan)

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam