Sånger, bilder och språkpåsar | Sesam
  • Clara Cserpes, Mia Winsth och Ghada Chamoun leker med språkpåsen om sagan om bockarna Bruse.
  • Barn-visan Bä, bä, vita lamm handlar om att lammens och fårens ull blir garn och tyg. Sedan gör man kläder av garnet och ullen. ”Helgdags-rock åt far och söndags-kjol åt mor, och två par strumpor åt lille, lille bror” är en rad i sången.
  • Möbler till dockskåp är bra att ha i språkpåsarna.
Sesam

Sånger, bilder och språkpåsar

Sesam har besökt en förskola där de flesta barnen har ett annat modersmål än svenska.

På Björkens förskola i Växjö går 100 barn. När Sesam var där pratade alla svenska med varandra. Men 77 barn har ett annat modersmål. Många av dem kan tala svenska när de börjar på förskolan. Men inte alla.

Förskolan har ofta praktikanter som talar olika språk, till exempel somaliska. Flera i personalen talar arabiska. Det är bra när det kommer nya barn som bara talar arabiska.

– Jag kan hjälpa till och förklara när barnen inte förstår. Jag pratar arabiska med barn som inte kan svenska alls. Men när de börjar förstå svenska pratar jag svenska med dem, säger förskol-läraren Ghada Chamoun.

Björkens förskola jobbar mycket med alla barnens språk. Mia Winsth har jobbat på Björken i 25 år. Hon säger:

– Vi ska hjälpa alla så att de kan få ett bra språk. Väldigt sällan behöver vi jobba på ett speciellt sätt med barn med annat modersmål än svenska.

De arbetar mycket med språk-påsar. Det är påsar av tyg med olika saker i. Sakerna i varje påse hör ihop med en saga eller en sång. Man tar fram påsarna när man läser sagan eller sjunger sången, för att visa vad orden betyder.

Sången Bä, bä, vita lamm handlar om att lammets ull blir garn och tyg som man gör kläder av. Ullen blir en ”helgdags-rock åt far, söndags-kjol åt mor, och två par strumpor åt lille, lille bror”. I språkpåsen för Bä, bä, vita lamm ligger ett lamm, en rock, strumpor, med mera. Då förstår barnen bättre vad det handlar om. Och de lär sig nya ord, säger Ghada Chamoun.

– De både ser och hör vad vi sjunger, säger hon.

Det finns även språkpåsar för vanliga saker som man gör i vardagen, som att äta, gå på toa och tvätta händerna. Det finns till exempel en språkpåse för badrummet. Där finns tvål, hand-duk och hand-fat.

– Vi köper många dock-skåps-möbler, säger rektor Marianne Jenneflod och skrattar.

Att spela bräd-spel tillsammans är också ett bra sätt att träna språk. Och de pratar mycket om vad som händer omkring dem.

– Med små barn är det naturligt att säga: ”Nu ska vi ta på strumporna, en röd och en blå” till exempel. Men vi gör det även med lite större barn, upp till fyra eller fem år. Det är bra att prata om vad man äter, till exempel om man vill ha mycket eller lite mjölk. Barnen lär sig mycket av sådant, säger Marianne Jenneflod.

På förskolan talar de mest svenska. Men det är viktigt att barnen använder sina hem-språk mycket. Det säger Marianne Jenneflod, Mia Winsth och Ghada Chamoun.

– Det gör det lättare att lära sig andra språk. Framför allt ska föräldrarna alltid prata sitt modersmål hemma. Tyvärr tror många föräldrar att de inte ska göra det. Jag tror att en del vill prata svenska med barnen för sin egen skull. De lär sig av barnen, säger Ghada Chamoun.

Hon berättar om en familj med många språk. Mamman pratade sitt språk med barnet och pappan pratade sitt språk. Familjen pratade svenska tillsammans och en del släktingar talade engelska och franska.

– Barnet kunde alla språken, säger hon.

Fakta: 

Lätt svenska: Malin Bergendal

Ordlista

Bä, bä, vita lamm = en mycket vanlig barn-visa

dockskåpsmöb/el -eln -ler = möbler till ett hus för små dockor

hemspråk -et - hennes hemspråk = språket som hon talar hemma

modersmål -et - = en persons första språk (oftast ett språk som man lär sig av sina föräldrar)

praktikant -en -er = personer som är på en arbetsplats för att lära sig mer om arbetet (och kanske träna på språket)

rektor -n -er = chef för en skola eller förskola

skull här: hon pratar svenska med barnen för sin egen skull = hon pratar svenska med barnen för att det är bra för henne själv (men kanske inte för barnen)

sällan = inte ofta

ull -en = päls från t ex får och lamm, som man gör garn och tyg av

Rekommenderade artiklar

Semester, sol och sommar i P1

Sommar i P1 började som ett radioprogram som gav tips inför semestern. Programmet har förändrats mycket, men också i dag gillar många att lyssna på det på semestern.

© 2019 Sesam