När ett barn inte kan bo kvar hos sina föräldrar | Sesam

Fördjupning


Johanna Hassberg
  • En del föräldrar tror att man måste slå barn när man uppfostrar dem. Socialtjänsten försöker lära de föräldrarna hur de kan göra istället. Men ibland omhändertar de barn för att skydda dem.
  • Oftast får barnen flytta hem igen så fort det går. Tjejerna på bilden har inte med artikeln att göra.
Sesam

När ett barn inte kan bo kvar hos sina föräldrar

Socialtjänsten ska hjälpa barn som inte har det bra hemma. Ibland kan ett barn behöva bo med en annan familj en tid.

En del barn kan inte bo kvar hos sina föräldrar. Då kan socialtjänsten hjälpa till att hitta en annan familj där barnet kan bo. Det kallas för att socialtjänsten omhändertar barnet. Sesam har pratat med Cecilia Wassén som jobbar på socialtjänsten.

Det står i lagen att socialtjänsten ska skydda barn och ungdomar. Socialtjänsten ska hjälpa familjen så att barnen har det bra hemma. Men ibland behöver barn skydd från sina föräldrar eller någon annan som de bor tillsammans med. Då kanske barnet behöver flytta. Det kan också vara andra saker som gör att barnet behöver flytta. Ungdomar som miss-brukar kan till exempel behöva flytta för att kunna sluta missbruka.

Kanske inte får mat

Cecilia Wassén jobbar på socialtjänsten i Skarpnäck. Hon är chef på en avdelning där man jobbar med att utreda familjer som behöver hjälp från socialtjänsten.

– Det finns olika anledningar till att vi omhändertar barn och ungdomar. När det är ett yngre barn som behöver vår hjälp handlar det alltid om något i hemmet. Det kan vara att föräldrarna inte klarar av att ta hand om barnet. Till exempel kan de ha problem med missbruk eller må väldigt dåligt. De kanske inte klarar av att ge barnet mat eller att byta blöjor.

Försöker hjälpa

Oftast kommer föräldrarna och socialtjänsten överens om att barnet behöver flytta. Ibland vill föräldrarna det redan från början.

– Det är inte ofta vi måste tvinga föräldrarna. Det vill vi helst inte göra. Men ibland måste vi. Vi ska försöka hjälpa föräldrarna och ge dem stöd så att de kan ta hand om barnet. Det är det bästa för barnet. Vi jobbar alltid för att barnet ska få det så bra som möjligt. Vi prövar ofta flera olika saker och flera gånger. Ibland fungerar det inte. Då måste barnet få bo någon annanstans. I alla fall ett tag.

Olika syn

Det är vanligt att socialtjänsten och föräldrarna tycker olika om hur man ska uppfostra barn. Socialtjänsten tittar på vad som står i lagen. Vad man får och inte får göra. Och vad barn ska få från sina föräldrar.

– Det händer att vi träffar föräldrar som har en annan syn på barn-uppfostran. Då brukar vi berätta för dem om hur samhället ser på barnuppfostran. Vi försöker hjälpa föräldrarna att hitta andra sätt att göra saker på. Att hitta nya sätt när det blir jobbigt med barnen. Föräldrarna kan också få komma och prata med någon. En del föräldrar träffas i grupp och pratar.

Flytta hem så fort det går

Det går inte att säga hur lång tid det tar innan barnet får flytta hem igen. Det är väldigt olika. Socialtjänsten måste göra en ny utredning minst en gång i halvåret. Men oftare om det behövs.

– Vi vill att föräldrarna förändrar sin situation så att barnet kan flytta hem igen. Vårt mål är att barnet ska kunna flytta hem så fort det går.

Utreder familjehemmet

Socialtjänsten utreder alltid familje-hemmet där barnet ska bo ordentligt. De pratar med människor som känner dem. De frågar polisen om någon i familjehemmet är dömd för brott.

– För att se att barnet har det bra i familjehemmet hälsar vi på där och ringer dem ofta. Oftast så har barnen det bra i familjehemmet. Men det händer att det inte är bra.

Bäst att kunna träffas

Föräldrar till barn som är omhändertagna av socialtjänsten får träffa barnen – om det är bäst för barnet. Och det är det nästan alltid. Ibland bestämmer socialtjänsten att föräldrarna inte får träffa barnet så mycket som de vill. Det är för att skydda barnet.

– Men det är vanligare att vi önskar att föräldrarna träffar barnet mer än de gör.

Fakta: 

Om ett barn inte har det bra

Om man ser att ett barn inte har det bra hemma kan man ringa till socialtjänsten. Man kan berätta om det man har sett och fråga vad man kan göra. Man behöver inte berätta vem man är eller vem barnet är. Socialtjänsten kan ge tips om vad man kan göra.

Ibland vill socialtjänsten att man ska berätta vad barnet heter. För att situationen för barnet är allvarlig och de vill hjälpa barnet. Då är det bra att säga vem man är. Men man måste inte.

Om man jobbar med barn kanske man märker att ett barn inte har det bra. Då måste man berätta det för socialtjänsten. Det står i lagen. Det står också att alla människor borde berätta för socialtjänsten om de märker att ett barn inte har det bra. Men man är inte tvungen.

Ordlista

familjehem -met - = barnet bor i ett familjehem = barnet bor inte med sin egen familj utan med en familj som socialtjänsten har valt

missbruka -r -de -t = använda något på ett farligt och felaktigt sätt

omhänder/ta -tar -tog -tagit socialtjänsten omhändertar barnet = socialtjänsten tar barnet från familjen och låter barnet bo hos en annan familj (eller ibland på t ex ett barnhem eller ett ungdomshem)

socialtjänsten = kommunens hjälp till människor med olika slags problem

uppfostra -r -de -t = lära t ex ett barn hur man bör vara och hur man ska bete sig mot andra

ungdom -en -ar = här: en ung människa, ett barn mellan 13 och 18 år

ut/reda -reder -redde -rett = undersöka något noggrant för att få veta något

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam