Flera språk hemma ­– så funkar det | Sesam
  • Titta där! Det är viktigt att visa att man vill lyssna på barnet – inte bara prata om vilket språk hen använder.
  • Att läsa högt och prata om bilderna är ett roligt sätt att utveckla språket.
  • Hej mormor! Det går bäst att prata med mormor om man kan hennes språk.
Sesam

Flera språk hemma ­– så funkar det

Föräldrar kan göra mycket för att hjälpa barnen att bli fler-språkiga, säger språk-forskaren Mina Kheirkhah.

Mina Kheirkhah är forskare vid Linköpings universitet. Hon forskar om familjer som talar flera språk. Hon undersöker hur de använder sina olika språk i vardagen.

Hon har ställt frågor till familjerna. Hon har också haft kameror i deras hem och spelat in dem. Det är en ovanlig metod i nordisk språk-forskning.

– Jag är intresserad av hur människor använder språket. Det finns inte så mycket forskning om språk-politik i familjer, säger hon.

Mina Kheirkhah använder inte ordet modersmål. Hon talar om familje-språk istället. Det kan vara ett eller flera språk.

Hon berättar om en flicka i en av familjerna. Mamman talar persiska och pappan talar kurdiska. Flickan talar mest svenska. Redan när flickan var två år kunde hon skilja mellan språken.

– Jag har en video-inspelning där hon säger på svenska: ”Pappa heter kurdiska, mamma heter persiska”, berättar Mina Kheirkhah.

Föräldrarna vill att flickan ska tala alla tre språken flytande. Från början talade hon persiska med sin mamma, kurdiska med sin pappa och svenska med sitt syskon. Men efter ett år bestämde hon att hon inte ville tala kurdiska och persiska mer. Hon protesterade när föräldrarna ville att hon skulle tala kurdiska eller persiska.

– Hon blev tyst eller sa: ”Svenska är mitt språk, ni får inte bestämma”, säger Mina Kheirkhah.

Familjen försöker få flickan att tala persiska och kurdiska. De säger till exempel: ”Vi talar persiska hemma”. De säger: ”Hur ska du klara dig när du kommer till Iran? Hur ska du prata med mormor när hon kommer hit?”.

– Men det är inte säkert att barnet kommer att tala persiska eller kurdiska ändå. Det är väldigt komplicerat.

Flickans äldre syskon talar alla tre språken och försöker också övertala sin lillasyster. Men syskonet talar ändå svenska med lillasystern.

Syskon som växer upp i fler-språkiga familjer talar oftast samhälls-språket med varandra. Samhällsspråket är det språk som man talar i skolan, förskolan och i samhället runt omkring. Många barn vill helst tala det språket, även om det är deras andra-språk.

Föräldrar i flerspråkiga familjer får ofta höra att barnen kommer att blanda språken. Men det är inte så enkelt. Mina Kheirkhah förklarar:

– Man behöver kunskap om språken för att kunna blanda dem. Barn märker vilka som kan samma språk som de.

Föräldrar kan göra mycket för att hjälpa barnen att utveckla flera språk, säger hon. Det är viktigt att vara positiv. Om man säger negativa saker kan barnet tappa lusten att prata.

– Om barnet börjar blanda språken eller prata ett annat språk kan man till exempel säga: ”det är viktigt att prata ett språk som alla kan”. Men man ska visa att man vill lyssna på barnet. Man ska inte säga ”nej, här får du inte prata kurdiska”. Man ska visa respekt.

Men samhället borde göra mer för att ge föräldrar stöd och kunskap, tycker Mina Kheirkhah.

– Jag har inte hittat någon kurs för föräldrar eller familjer som vill utveckla flerspråkighet hemma, säger hon.

Ordlista

andraspråk -et - svenska är hennes andraspråk = först har hon lärt sig tala ett eller flera andra språk, och sedan lär hon sig svenska

flerspråkig -t -a han är flerspråkig = han talar och förstår flera språk

flerspråkighet -en = att vara flerspråkig

flytande här: hon talar flytande kurdiska = hon talar bra kurdiska och det är lätt för henne

modersmål -et - = språket som man lär sig som barn, t ex av sina föräldrar

respekt -en här: hon visar respekt för barnet = hon visar att hon bryr sig om barnet och vill lyssna

samhällsspråk -et - = språket som de flesta talar i samhället som man lever i, som svenska i Sverige t ex

skil/ja -jer -de -t här: han kan skilja mellan språken = han kan höra vilket språk någon talar och vet vilka språk olika ord hör till

språkpolitik -en = hur man gör för att få människor att använda ett visst språk eller tala och skriva på ett bestämt sätt

tappa -r -de -t lusten hon tappar lusten att prata = hon vill inte prata mer

övertala -r -de -t han övertalar henne att tala kurdiska = han förklarar för henne varför han tycker att hon ska tala kurdiska, och till slut gör hon det

Rekommenderade artiklar

Semester, sol och sommar i P1

Sommar i P1 började som ett radioprogram som gav tips inför semestern. Programmet har förändrats mycket, men också i dag gillar många att lyssna på det på semestern.

© 2019 Sesam