Försäkra ditt hem och få ett bättre skydd | Sesam

Fördjupning


Johanna Hassberg
  • Här behövs en ordentlig försäkring.
  • En drulle-försäkring är bra om du själv råkar ha sönder något. Till exempel om du råkar kliva på en telefon.
  • Här har det brunnit. Den som har en hemförsäkring slipper betala själv för skadorna och får dessutom pengar till nya möbler.
  • Om någon gör inbrott hos dig och stjäl saker, kan du få pengar från hemförsäkringen.
Sesam

Försäkra ditt hem och få ett bättre skydd

Ibland händer saker som man inte vill. Det kan till exempel börja brinna hemma. Då är det bra att ha en hemförsäkring.

Det är viktigt att ha hem-försäkring. Men man är inte tvungen. Den som äger sin bostad har mer ansvar än den som hyr. Därför finns det olika sorters hemförsäkringar för olika sorters bostäder. Det finns en del som är lika hos de olika hemförsäkringarna. Om det blir inbrott eller en vatten-skada hemma är det bra med en hemförsäkring. Men det finns fler saker som man kan få hjälp med från hemförsäkringen.

Du kanske tycker att du inte har så mycket saker så att du behöver en hemförsäkring. Men tänk om det börjar brinna i din lägenhet. Om det är ditt fel att det började brinna kan du behöva betala för det som har blivit förstört. Det kan till exempel behöva målas om eller bytas golv. Det kan bli dyrt för dig om du inte har någon hemförsäkring.

Hemförsäkringen gäller för alla i din familj som bor tillsammans med dig. Om du bor inne-boende kan du vara försäkrad om den du bor hos har en hemförsäkring. Men det är inte säkert. Du kan behöva en egen försäkring. Fråga försäkringsbolaget om du är osäker.

Det är inte bara hemmet som är försäkrat när man har en hemförsäkring. Om man råkar förstöra något för någon annan kan man behöva betala för reparation eller för att köpa nytt. I alla fall om man inte har varit försiktig. Försäkringsbolaget utreder vem som ska betala. Man kan också få pengar från hemförsäkringen om man behöver betala för skadan.

Ibland kan man få pengar från hemförsäkringen om man behöver hjälp av en jurist. Om man blir överfallen och behöver sjuk-vård eller behöver vara hemma från jobbet kan man också få pengar från hemförsäkringen.

Många hemförsäkringar gäller också om du blir sjuk och behöver sjukvård när du är utom-lands. De flesta hemförsäkringar gäller om du är utomlands i 45 dagar eller mindre. Om du ska vara bortrest längre får du köpa en extra rese-försäkring. Det är viktigt att försäkringen gäller för sjukvård. Den behöver också gälla om du blir så sjuk att du inte kan åka hem som planerat.

Det är inte säkert att man kan få pengar från hemförsäkringen om man till exempel tappar sin telefon och den går sönder. Från en del försäkringar får man det. Men hos många försäkringsbolag får man köpa en extra försäkring som man kan få pengar från om man råkar ha sönder något. Försäkringen kallas allrisk-försäkring eller drulle-försäkring.

Fakta: 

Vill du veta mer?

Läs på www.konsumentverket.se och www.konsumenternas.se.

Ordlista

bo/stad -staden -städer = ett ställe där man bor, t ex hus eller lägenhet

försäkring -en -ar = här: ett avtal med ett försäkringsbolag som gör att man kan få ersättning om t.ex. något blir förstört eller stulet

försäkringsbolag -et - = ett företag som säljer försäkringar

inbrott -et - = ta sig i t ex en bil eller ett hus för att stjäla, t ex genom att slå sönder ett fönster eller bryta upp ett lås

inneboende - = här: som hyr ett rum hemma hos en annan person

jurist -en -er = en person som har tagit examen i juridik: läran om lagarna och hur de används

kreditkort -et - = ett plastkort som man kan köpa med och betala senare

myndighet -en -er = en del av staten som har makt och som kan bestämma inom sitt område, t ex Försäkringskassan eller Skatteverket

överfall/en -et -na = attackerad

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam