Försäkring när du köper nytt | Sesam

Fördjupning


Johanna Hassberg
  • När man köper ny elektronik vill personalen i butiken gärna sälja en försäkring också. Men den är oftast onödig.
Sesam

Försäkring när du köper nytt

Många butiker säljer speciella försäkringar för sina varor. Men sådana försäkringar är ofta onödiga.

När man köper något i en affär händer det att personen som säljer varan också vill att man ska köpa en försäkring. Till exempel när man köper en ny mobil-telefon eller en dator. Det kallas för produkt-försäkring.

Innan man köper en produktförsäkring är det bra att veta om det man köper redan är försäkrat. En del saker, till exempel en kyl eller frys som man har hemma, är försäkrade i hemförsäkringen. Det är dyrt att försäkra varje ny sak som man köper. Då kan det vara bättre att köpa en allriskförsäkring.

Om du betalar med kredit-kort kan en sak bli försäkrad utan att du behöver betala extra. Det gäller inte alla kreditkort och inte alla saker. Men det är bra att känna till.

Dessutom är det bra att tänka på några andra saker. Många butiker ger garanti. Det betyder att butiken lagar saken om den går sönder. Eller ger dig en ny om den inte går att laga. Om garantin inte gäller längre kan du ändå ha rätt att få en ny sak. Men bara om den har gått sönder av sig själv. Det gäller som längst till tre år efter köpet. Men det kan vara svårt att bevisa att man inte har haft sönder saken själv. Och man behöver oftast ha kvar kvittot.

Ordlista

garanti -n -er = här: ett löfte från ett företag att laga eller byta ut t ex en apparat gratis om den inte fungerar under en viss tid

reparation -en -er = när man lagar något

var/a -an -or = något som man kan köpa eller sälja

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam