Alla barn får vaccinationer | Sesam
Petra Hansson

Fördjupning


Petra Hansson
  • Vi vill att barnen ska vara friska. Barn som blir vaccinerade slipper flera allvarliga sjukdomar.
Sesam

Alla barn får vaccinationer

Vaccinationer skyddar barnen mot farliga sjukdomar. Barnet får vaccinationen genom en spruta.

Man måste inte vaccinera sitt barn. Det är frivilligt.

Men det är viktigt att många i landet är vaccinerade. Annars kan det bli epidemier. Då kan barn som är mycket små eller sjuka bli smittade.

Barnen får sin första vaccination när de är tre månader. Sedan får de flera olika vaccinationer.

De flesta kommer i förskole-åldern. De sista kommer i tonåren.

Det finns en lista här bredvid. Där kan du se vilka vaccinationer barnen får och när.

De små barnen får sina vaccinationer på BVC. De större barnen får vaccinationerna på skolan.

Flera vacciner måste man ta flera gånger. Men sedan är man skyddad hela livet.

Fakta: 

Gäller alla barn

• Alla barn och unga under 18 år ska få samma vård i Sverige. Det gäller också vaccinationer.

• Detta gäller också dem som är asylsökande, gömda eller papperslösa.

Ordlista

epidemi -en -er = när många blir smittade av samma sjukdom

frivillig -t -a det är frivilligt = man får om man vill, men man måste inte

förskoleålder -n = 1–5 år

tonår -en = 13–19 år

vaccination -en -er = en spruta som gör att man inte kan få en sjukdom

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam