Sjukdomarna är farligare än vaccinet | Sesam
Petra Hansson

Fördjupning


Petra Hansson
  • Vaccinationer ger sällan problem. Men det är vanligt med märken efter vaccinationen. Några barn får också feber. Foto: MARTINA HOLMBERG/TT
Sesam

Sjukdomarna är farligare än vaccinet

Ibland är människor rädda för vaccinationer. De är rädda att barnen ska bli sjuka. Barn kan bli sjuka av vaccinationer. Men det brukar inte vara allvarligt. Man kan till exempel få feber eller utslag.

Om barnet får en av sjukdomarna på listan så blir de alltid sjuka. Och barnet kan bli mycket sjukt.

Om barnet får en vaccination blir barnet sällan sjukt. Det kan hända. Men risken är mycket mindre.

Vissa har hört att man kan få en tarm-sjukdom eller autism av mässling-vaccin. Det är inte sant. Det finns inget samband mellan mässling-vaccination och autism eller tarm-sjukdomar.

För att kunna bestämma själv är det viktigt att få information. Prata gärna med en läkare eller sjuksköterska på BVC om du vill veta mer. Det finns också information på www.1177.se (Mycket av informationen i artikeln kommer från 1177.se).

Ordlista

autism -en = en funktionsnedsättning som gör att man förstår saker annorlunda och att man kan ha svårt att förstå hur andra människor fungerar och vad de känner

samband -et - det det finns ett samband = de beror på varandra, t ex sol–ljus; sommar–värme; bakterier-sjukdom

Rekommenderade artiklar

Alla barn får vaccinationer

Alla barn i Sverige har rätt att bli vaccinerade gratis mot tio svåra sjukdomar. Det gäller också för den som inte har put.

© 2019 Sesam