De här sjukdomarna blir barnen vaccinerade emot | Sesam
Petra Hansson

Fördjupning


Petra Hansson
  • Flera barnsjukdomar ger prickar. Det är inte farligt. Men både röda hund och mässling kan ge andra problem.
Sesam

De här sjukdomarna blir barnen vaccinerade emot

Difteri är en hals-infektion. Det är en farlig sjukdom och barn kan dö av den. Man kan också få allvarliga skador på till exempel hjärtat, njurarna och nerverna.

Stelkramp kommer från en bakterie som finns i jord. Man kan få stelkramp om man får smuts i ett sår. Man får svåra kramper. Man kan sluta att andas. Det är en allvarlig sjukdom som man kan dö av. Sjukdomen är inte smittsam.

Kikhosta är en mycket smittsam sjukdom. Man hostar väldigt mycket. Man kan vara sjuk i flera månader. Man kan få lung-inflammation. Bebisar kan dö av kikhosta.

Polio Polio kallas också barn-förlamning. Man kan dö eller bli förlamad i resten av livet.

Hib kommer från en bakterie. Små barn kan snabbt bli mycket sjuka. Barnen kan få hjärnhinne-inflammation eller blod-förgiftning och dö. De kan också bli döva eller få kramper som kommer tillbaka i hela livet.

Pneumokocker är bakterier. Den som får dem blir oftast bara lite sjuk. Men ibland kan man få allvarliga sjukdomar. Man kan få blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation och dö. Man kan få dålig hörsel eller skador på hjärnan.

Mässling Man får röda prickar på kroppen, feber och hosta. För många är sjukdomen inte allvarlig. Men vissa barn blir mycket sjuka. De kan få hjärn-inflammation och dö.

Påssjuka Man får svullna spott-körtlar. Det ser ut som om man har fått påsar på kinderna. Man kan få hjärnhinne-inflammation och börja höra dåligt. Män som får påssjuka kan bli sterila.

Röda hund Man får röda prickar på kroppen och feber. Röda hund är ingen allvarlig sjukdom. Men om en gravid kvinna får röda hund kan fostret få allvarliga skador. Barnet kan få hjärn-skador eller hjärt-sjukdomar. Barnet kan också få syn-skador eller bli döva.

HPV är ett virus. Det kan ge vårtor på könsorganen. Man kan också få livmoder-hals-cancer.

I vissa landsting kan man få vaccinationer mot några sjukdomar till. Men dessa tio vaccinationer får alla barn i Sverige.

Den som behöver kan också bli vaccinerad mot tuberkulos och hepatit B. Till exempel om man brukar resa till länder där sjukdomarna är vanliga. Eller om man ofta träffar människor som reser till eller kommer från dessa länder.

Ordlista

blodförgiftning -en -ar = en infektion som beror på att man har fått in bakterier i blodet. Man kan bli mycket sjuk.

fost/er -ret -er = ett barn som ligger i mammans mage

förlamning -en -ar = när man inte kan röra på en kropps-del eller på hela kroppen

hjärnhinneinflammation -en -er = en sjukdom i hjärnhinnorna som sitter omkring hjärnan. Man kan få ont i huvudet och bli stel i nacken. Man kan bli mycket sjuk och till och med dö

hjärninflammation -en -er = en mycket allvarlig sjukdom som gör så att hjärnan svullnar. Man kan dö av den.

infektion -en -er = en sjukdom som beror på virus eller bakterier

kramp -en -er = när muskler drar ihop sig hårt. Kramp kan göra mycket ont.

livmoderhalscancer -n = cancer i en del av kvinnans livmoder

lung-inflammation -en -er = en infektion i lungorna. Man kan få hosta, feber, ont i bröstet och svårt att andas.

smittsam -t -ma sjukdomen är smittsam = den sprider sig från människa till människa

spottkört/el -eln -lar = de delar av kroppen som gör saliv (spott), de sitter runt munhålan

steril -t -a han är steril = han kan inte få barn

synskad/a -an -or han har en synskada = han ser dåligt (eller inte alls)

Rekommenderade artiklar

Alla barn får vaccinationer

Alla barn i Sverige har rätt att bli vaccinerade gratis mot tio svåra sjukdomar. Det gäller också för den som inte har put.

© 2019 Sesam