Flykten till hallonbåtarnas land | Sesam

Recension


Film
Hallonbåtsflyktingen
Regi: Leif Lindblom
I rollerna: Jonas Karlsson, Josephine Bornebusch, Frida Hallgren med flera.
Spelas: på SF-biograferna.

  • Filmen Hallonbåtsflyktingen bygger på en bok av Miika Nousiainen.
  • Mikko försöker övertyga Mikaels syster Maria om att han verkligen är hennes bror.
Sesam

Flykten till hallonbåtarnas land

Mikko Virtanen från Finland och Mikael Andersson sitter i samma båt. För Mikael Andersson är det en Finlands-båt. För Mikko Virtanen är det en Sverige-båt.

Att sitta i samma båt kan också betyda något annat. Det betyder att man är i samma situation. Både Mikko Virtanen och Mikael Andersson van-trivs med sina liv.

Mikko Virtanen vill inte leva som finne. Han vill vara svensk. Han ser Sverige som ett vackert, ordentligt, fredligt och vänligt land. Han tror att alla förstår varandra och ingen bråkar i Sverige. Dessutom älskar han hallon-båtar. Men han vill inte bara flytta hit. Han vill vara född och uppvuxen i Sverige. Det har han velat ända sedan han var liten. Men det är omöjligt.

Men när han möter Mikael Andersson blir det möjligt. Mikael är psykolog och kommer från Stockholm, men han är lika trött på sitt liv som Mikko. Han säger att Mikko kan få hans liv. Han menar allvar. Han ger Mikko alla sina kort, nycklar och papper. Mikko får bli Mikael.

Men det är svårt för Mikko att leva som Mikael. Mikko ska vara son till Mikaels dementa mamma och bror till Mikaels syster. Dessutom ska han arbeta som psykolog. Mikael har lärt Mikko vad psykologer säger, men det blir inte alltid rätt. Och den dementa mamman är inte riktigt så dement som Mikael har sagt. Sedan blir Mikko kär.

Hallonbåtsflyktingen har ett budskap. Men det är ingen allvarlig film, trots den mörka början. Det är en komedi. Filmen skämtar med fördomar som svenskar och finländare har mot varandra. En fördom mot finländare är att allihop är tysta, badar bastu och dricker koskenkorva. En fördom mot svenskar är att svenska män har kofta, dricker te och läser dikter. De är inga riktiga män, tycker vissa finländare.

Jonas Karlsson är svensk. Först tyckte han att det var konstigt att en svensk skulle spela Mikko. Men Mikko Virtanen ser sig själv som en svensk man i en finsk mans kropp. Därför är det rätt att ha en svensk skådespelare, säger Jonas Karlsson. Han lärde sig finska för att kunna spela Mikko.

Det finns mycket att skratta åt i Hallonbåtsflyktingen. Många pinsamma och komiska situationer, sådant som händer när en person ska låtsas vara någon annan. När en lögn inte fungerar så bra eller när helt fel person känner igen Mikko vid helt fel tillfälle. Det är lite som buskis-teater.

Det är roligt när Mikko Virtanen går till arbetsförmedlingen. Handläggaren säger att ”vi ska lösa detta tillsammans”. Mikko tycker att det är fantastiskt att hon säger ”vi”, att de ska lösa det tillsammans. Jonas Karlsson säger till film-tidningen Film på bio:

– Jag tycker att det är roligt att Mikko har så höga tankar om Sverige. Vi som bor här tycker inte att allt fungerar bra. Men han tolkar allting till Sveriges och svenskarnas fördel.

Men budskapet i filmen då? Det är enkelt men sympatiskt: det är inte så viktigt om du är svensk eller finne eller något annat. Bry dig inte om fördomarna. Var dig själv.

Ordlista

budskap -et - filmen har ett budskap = de som har gjort filmen vill säga något med den

buskisteater -n = enkel teater som man ofta spelar utomhus (”ute i busken”)

dement - -a hon är dement = hon har en skada i hjärnan som gör att hon glömmer mycket

finländare -n - = en person som bor i Finland och har finskt ursprung

fin/ne -nen -nar = en finländare med finska som modersmål (alltså inte en finlands-svensk)

fördel -en -ar här: han tolkar allt till Sveriges fördel = i hans tankar visar allting att Sverige är bra

fördom -en -ar hon har fördomar mot finländare = hon tycker saker om finländare som hon inte känner, för hon tror att hon vet hur de är

hallonbåt -en -ar en sorts godis som är vanligt i Sverige och som ser ut som röda båtar

handläggare -n - här: hans handläggare på arbetsförmedlingen = personen på arbetsförmedlingen som ska hjälpa honom att få jobb

höga tankar han har höga tankar om Sverige = han tror bara bra saker om Sverige

komisk -t -a en komisk situation = en situation som man skrattar åt

koskenkorva -n = en sorts finsk sprit

pinsam -t -ma han råkar ut för en pinsam situation = det händer något som får honom att skämmas och känna sig dum

sympatisk -t -a här: lätt att tycka bra om

vantriv/as -s -des -ts han vantrivs med sitt liv = han tycker inte om sitt liv, han trivs inte med det

Rekommenderade artiklar

Lättläst om livet med Asperger

Recension

Författaren Jerker Jansson har skrivit en bok om sitt liv. Den boken kan nog hjälpa många att förstå sig själva och andra bättre.

© 2019 Sesam