Så får Sverige en ny regering | Sesam
Malin Bergendal

Fördjupning


Malin Bergendal
  • I riksdagen sitter 349 politiker: 113 från Socialdemokraterna, 84 från Moderaterna, 49 från Sverigedemokraterna, 25 från Miljöpartiet, 22 från Centerpartiet, 21 från Vänsterpartiet, 19 från Folkpartiet och 16 från Kristdemokraterna.
  • Jimmie Åkesson är ledare för Sverigedemokraterna. De fick nästan 13 procent av rösterna i valet. Men på grund av deras rasistiska politik vill inga andra partier samarbeta med dem. Istället tänker de samarbeta mer med varandra.Foto: Anders Wiklund/TT
  • Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt vill gärna att hans parti ska vara med i regeringen. Men Stefan Löfven har sagt nej.Foto: Fredrik Persson/TT
  • Stefan Löfven frågade Centerpartiets ledare Annie Lööf om hon ville ha med sitt parti i hans regering. Men det ville hon inte.Foto: Henrik Montgomery/TT
  • Riksdagens 349 ledamöter ska rösta om den nya statsministern. Om mer än halva riksdagen röstar nej måste talmannen föreslå en annan statsminister. Men det har aldrig hänt.
Sesam

Så får Sverige en ny regering

Sverige ska få en ny regering. Vi väljer inte regeringen i valet. Den som bestämmer mest om den nya regeringen är talmannen.

Förra söndagen valde vi nya politiker till riksdagen. Det gick dåligt för partierna i regeringen. Därför avgick regeringen på måndagen. Men vi har ingen ny regering ännu. Den gamla regeringen fortsätter att regera tills vi får en ny.

Talar med partiledarna

Det är riksdagens tal-man som börjar arbetet med att ge Sverige en ny regering. Talmannen är chef för riksdagen. Den som är talman nu heter Per Westerberg och är moderat.

Efter ett val går talmannen och pratar med ledarna för varje parti i riksdagen. Sedan ber hen en parti-ledare att bilda en regering. Ofta är det ledaren för det största partiet. Så är det den här gången. Talmannen Per Westerberg har bett Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven att bilda regering.

Ingen majoritet

Om Socialdemokraterna hade fått mer än 50 procent av rösterna hade det varit ganska lätt. Då hade de flesta politikerna i riksdagen varit socialdemokrater. De hade röstat ja till den socialdemokratiska regeringens förslag.

Men Socialdemokraterna fick bara drygt 30 procent av rösterna. Bara 113 av de 349 politikerna i riksdagen kommer att vara socialdemokrater. Därför måste de samarbeta med fler partier.

Måste komma överens

Stefan Löfven vill samarbeta med Miljöpartiet. De ska vara med i regeringen. Men Miljöpartiet är ett litet parti. Han behöver hjälp av fler. Vänsterpartiet vill vara med i regeringen, men Stefan Löfven har sagt nej. Han vill hellre att Centerpartiet eller Folkpartiet ska vara med. Men de vill inte. De vill fortsätta att samarbeta med Moderaterna och Kristdemokraterna.

Därför måste den nya regeringen komma överens med andra partier om sina olika förslag. Annars kommer riksdagen att rösta nej till många av förslagen. Då blir det svårt att regera. Om regeringen inte kan regera kan det bli ett nytt val, ett extra-val. Men det händer väldigt sällan.

Riksdagen röstar

Den blivande statsministern går till talmannen och säger vilka partier hen vill ha med i regeringen. Sedan går talmannen till riksdagen och föreslår hen som ny statsminister. Talmannen säger också vilka partier som ska vara med i den nya regeringen. Sedan röstar riksdagen ja eller nej.

Det finns speciella regler när riksdagen röstar om en ny statsminister. Det är svårt för riksdagen att säga nej. Om mer än halva riksdagen röstar nej måste talmannen föreslå en annan statsminister. Men de flesta måste inte rösta ja för att godkänna talmannens förslag. Det räcker med att de flesta inte röstar nej.

Berättar om politiken

Sedan utnämner talmannen den nya statsministern. Då ska statsministern tala om för riksdagen vilka ministrar som ska vara med i den nya regeringen. Hen berättar också vilken politik den nya regeringen vill föra. Det kallas för en regerings-förklaring.

Möte med kungen

Efter det har den nya regeringen ett möte i det kungliga slottet med talmannen och kungen. Tron-följaren brukar också vara med. Det är den som ska bli kung eller drottning nästa gång. Mötet kallas för konselj. På konseljen berättar talmannen för kungen att Sverige har fått en ny regering.

Fakta: 

Den här gången är det ovanligt svårt att bilda regering. Regeringen ska göra en budget för landet. Det är svårt för regeringen att arbeta om riksdagen röstar nej till budgeten. Men partierna i regeringen kommer att vara i minoritet. Samtidigt finns det ett ganska stort parti som ingen vill samarbeta med – Sverigedemokraterna. Alla de andra partierna vill samarbeta mot Sverigedemokraterna eftersom de för en rasistisk politik. Men många av dem brukar inte samarbeta och tycker olika i många frågor.

Ordlista

av/gå -går -gick -gått här: regeringen avgår = regeringen slutar

bilda -r -de -t här: han bildar regering = han väljer ministrar och sätter ihop en regering

blivande Stefan Löfven är Sveriges blivande statsminister = Stefan Löfven ska bli statsminister i Sverige

före/slå -slår -slog -slagit här: talmannen föreslår en ny statsminister = talmannen säger till riksdagen vem hen tycker ska bli statsminister

förslag -et - här: regeringen ger riksdagen ett förslag = regeringen säger till riksdagen vad de vill göra (och riksdagen röstar om det)

hen = hon eller han

leda/mot -moten -möter här: hon är ledamot i riksdagen = hon är politiker i riksdagen

rang -en han har högst rang = han är högst uppsatt

riksdagen = Sveriges parlament

samarbeta -r -de -t = arbeta tillsammans

tal/man -mannen -män här: chefen för riksdagen

tronföljare -n - = kron-prinsessan eller kron-prinsen (tronföljaren i Sverige är kronprinsessan Victoria), alltså hen som ska bli kung eller drottning när kungen slutar eller dör

utnämn/a -er -de -t han utnämner Stefan Löfven till statsminister = han säger att Stefan Löfven ska bli statsminister och då blir han det

Rekommenderade artiklar

”Det här brukar funka”

Det är bra att veta hur man kan tänka som förälder. Men hur gör man? Psykologen Bo Hejlskov Elvén ger råd om olika situationer.

© 2019 Sesam