Feministiskt initiativ kritiserar normer | Sesam

Fördjupning


Val 2014

  • Feministiskt initiativ (Fi) har tre talespersoner. De heter Stina Svensson, Gudrun Schyman och Sissela Nordling Blanco. Fi har aldrig suttit i riksdagen. Men de hoppas på att komma med nu.
Sesam

Feministiskt initiativ kritiserar normer

Feministiskt initiativ vill att hela skolan ska vara norm-kritisk. Alla ska ha samma chanser.

Det ska inte spela någon roll om man är pojke eller flicka, vilken hudfärg man har, vilken religion man har, vilken sexuell läggning man har.

Fakta: 

Feministiskt initiativ

Talespersoner: Gudrun Schyman, Stina Svensson, Sissela Nordling Blanco

I regeringen nu: Nej

I riksdagen: Nej Resultat i riksdags-valet 2010: 0,4 procent

Ordlista

norm -en -er = regler om vad som är rätt och fel eller hur man ska vara

normkritisk -t -a skolboken är normkritisk = den accepterar inte de vanliga normerna, utan kritiserar dem

sexuell läggning -en -ar ha en sexuell läggning = vara homosexuell, bisexuell eller heterosexuell

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam