Varför får vissa mer studiebidrag? | Sesam

Fråga oss


  • På CSN:s hemsida www.csn.se kan du läsa om vilka utbildningar som kan ge rätt till studie-medel. Foto: CSN
  • När du söker studiemedel tittar CSN bara på din inkomst, inte på din makes eller sambos. Foto: CSN
Sesam

Varför får vissa mer studiebidrag?

Jag har några frågor om det svenska systemet för invandrare.

1. Elever som läser kurser i grundskolan på komvux kan få mer studiebidrag än de som läser på gymnasiet. Varför är det så? Eleverna måste ju köpa böcker på gymnasiet, och de är dyra.

2. Elever som inte har någon tidigare utbildning får mer studiebidrag än studenter som har avslutat gymnasiet utomlands eller studerat på högskola eller universitet. Varför?

3. Varför finns det inte ett studiebidrag som alla får, till exempel för olika nivåer?

4. Varför räknar CSN även in sambons eller makens inkomst? Ibland betyder den ingenting. Det är inte säkert att min sambo vill ge mig pengar till min utbildning.

Svar: Studiebidrag är pengar som studerande kan få från CSN. Det är inte ett speciellt system för invandrare. Och man får inte studiebidrag för sfi. En del sfi-studerande har etablerings-ersättning och andra har försörjnings-stöd. Andra arbetar eller klarar sig på något annat sätt.

Olika sorters studiebidrag

Det finns två olika sorters studiebidrag.

• Studerande mellan 16 och 20 år får 1 050 kronor i månaden, 10 månader om året.

• Studerande från 20 år kan söka studie-medel. Studiemedlen är pengar som man lånar och pengar som man får. De pengar som man får kallas för studie-bidrag. Det är mer pengar än studiebidraget för ungdomar.

Studiebidrag för vuxna

Det finns två olika nivåer på studiebidrag för vuxna. Det finns en lägre nivå som gäller för studerande från 20–25 år och studerande som har gått en tre-årig gymnasie-utbildning. Och så finns det en högre nivå som är en del av studiemedlet. Studiemedel gäller för studerande från 25–50 år och studerande som inte har gått treårigt gymnasium. Den högre nivån kan man bland annat få på

• komvux – grundskole-utbildning och gymnasie-utbildning för vuxna

• gymnasieskola

• folkhögskola – grundskole-utbildning och utbildning på gymnasie-nivå för vuxna.

Varför är det olika?

Jag ringde till CSN och frågade varför det finns olika nivåer på studiebidraget. De svarade att det är ett politiskt beslut. Politikerna har bestämt att man ska uppmuntra människor att skaffa sig en utbildning, åtminstone på gymnasie-nivå. Det är lättare att få jobb om man har gått ut gymnasiet. Det är också bra för demokratin om människor har goda kunskaper om samhället.

Behöver inte söka

När man söker studiemedel behöver man inte ansöka om det högre bidraget. CSN ser ju den sökandes ålder och tidigare utbildning. Om man har rätt till det högre bidraget får man det. Studiemedlet är lika mycket pengar om du får det högre bidraget som om du får det lägre. Om du får det lägre bidraget lånar du mer istället.

Ibland behövs mer

Men ibland behöver man mer pengar. Därför kan studerande med barn få ett extra bidrag som kallas för tilläggs-bidrag. Och studerande som är minst 25 år och har arbetat före studierna kan få ett tilläggs-lån. Det beror på att det kan vara svårt att klara sig på studiemedlen om man är van vid att ha mer pengar. Man kanske till exempel har skaffat en dyrare bostad än man annars skulle ha.

Om du inte är svensk medborgare

För den som inte är svensk medborgare finns det speciella regler om vem som kan få studiemedel. Om du är medborgare i ett annat EU-land kan du få svenska studiemedel

• om du har permanent uppehållsrätt, PUR

• eller om du har arbete eller familj i Sverige

• eller om du är anhörig till en EU-medborgare som arbetar eller driver företag i Sverige.

Om du är medborgare i ett annat land kan du få studiemedel

• om du har permanent uppehållstillstånd, PUT

• eller om du har flykting-status enligt Migrationsverket

• eller om du är under 20 år (speciella regler gäller)

• eller om du har barn med en svensk medborgare

• eller om du har status som varaktigt bosatt i Sverige enligt Migrationsverket

• och i en del andra fall. Läs mer på CSN:s hemsida, www.csn.se.

Längre terminer = mer pengar

CSN räknar ut studiemedlen efter hur lång utbildningen är. En del utbildningar har längre terminer och andra har kortare. Om din utbildning har längre terminer får du alltså mer pengar än om terminerna är korta.

Räknar inte sambons lön

Du frågar också varför CSN räknar med sambons eller makens inkomst. Men det gör de inte, säger CSN:s press-sekreterare. När man söker studiemedel får man svara på hur mycket pengar man kommer att tjäna medan man studerar. Men de frågar inte om makens eller sambons inkomster. Inte heller när man ska betala tillbaka CSN-lånen. De räknar bara med pengar som du själv tjänar eller får.

Fakta: 

Studiemedel

Studiemedel är lån och bidrag till vuxna som studerar. Man får ett bidrag och man kan också ta ett lån. Myndigheten CSN betalar ut pengarna. Efter studierna betalar man tillbaka lånen till CSN.

Studiebidrag

• Studiebidraget för unga under 20 år är 1 050 kronor i månaden.

• Det lägre studiebidraget för vuxna är 2 820 kronor för fyra veckor. Lånet är då 6 184 kronor. Bidraget och lånet tillsammans är 9004 kronor för fyra veckor.

• Det högre studiebidraget för vuxna är 6 568 kronor för fyra veckor. Lånet är då 2 436 kronor. Bidraget och lånet tillsammans är 9 004 kronor för fyra veckor.

Tilläggsbidrag

Studerande med barn kan få ett extra bidrag. Om man studerar på heltid och har ett barn får man till exempel 584 kronor extra för fyra veckor. Mer information om tilläggsbidraget kan du hitta här: http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/studiemedel/hur-mycket-kan-du-fa/barn-...

Tilläggslån

Studerande som är över 25 år och har arbetat före studierna kan få ett extra lån. För att få lånet ska man ha tjänat minst 184 260 kronor det senaste året. Tilläggslånet är 3 516 kronor för fyra veckor. Här kan du läsa mer om det: http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/studiemedel/hur-mycket-kan-du-fa/arbet...

Ordlista

CSN = en myndighet som betalar ut pengar till studerande

etableringsersättning -en = pengar som flyktingar, skydds-behövande och deras familjer kan få de första åren i Sverige

dyslexi -n = en funktionsnedsättning som gör det svårare att läsa och skriva

funktionsnedsättning -en -ar = något som gör vissa saker svårare för en person, till exempel dyslexi, adhd, en syn-skada eller ett rörelse-hinder

försörjningsstöd -et = pengar som man kan få av kommunen om man inte har några pengar att leva på

mak/e -en -ar min make = personen som jag är gift med

nivå -n -er här: hon får bidrag på den lägre nivån = hon får mindre pengar i bidrag

pressekreterare -n - = en person som arbetar på en myndighet eller i en organisation med kontakt med journalister

sambo -n -r min sambo = personen som jag lever tillsammans med (utan att vi är gifta)

varaktigt bosatt här: han är varaktigt bosatt i ett EU-land = han har bott i ett EU-land i minst fem år med uppehållstillstånd (och det ger större rättigheter att t ex flytta mellan EU-länder)

uppmuntra -r -de -t vi uppmuntrar dem att studera = vi visar dem att det är bra om de studerar

Rekommenderade artiklar

Blev du sjuk på semestern? Berätta det för din arbetsgivare så får du sjuklön och nya semesterdagar.

Sjuk under semestern

Jag var sjuk under semestern. Kan jag anmäla det efteråt? Det undrar en Sesam-läsare.

Jag fick fel behandling

Vad kan man göra om man tror att personalen på vårdcentralen har gett fel behandling? Sesam har letat reda på svar.

Hur kan de dela familjen?

En kvinna har tre vuxna barn som är svenska medborgare. Men själv får hon inget put. Hur kan man göra så? undrar hon.

© 2019 Sesam