Får jag pension fast jag inte har jobbat i Sverige? | Sesam

Fråga oss


Pension

  • I det orangea kuvertet finns information om hur mycket allmän pension man har jobbat ihop. Den som inte har jobbat i Sverige kan få annan pension istället.
Sesam

Får jag pension fast jag inte har jobbat i Sverige?

Jag är 62 år och kommer från Irak. Jag har bott i Sverige i sju år. Min man gick bort i somras och nu är jag ensam. Jag har praktik på en förskola men jag har inte haft något arbete i Sverige. Därför är jag orolig för pensionen. Får jag pension fast jag inte har haft något jobb, eller får jag bara försörjningsstöd? Vilka regler gäller? Var ska jag ansöka och när kan jag göra det?

Svar: Det finns flera sorters pension med olika regler. Men du har inte haft ett arbete och fått lön i Sverige. Därför kan du inte få allmän pension. Du kan få garanti-pension, men den blir väldigt låg eftersom du har bott i Sverige kort tid. Därför kommer du nog att få äldre-försörjnings-stöd.

Äldreförsörjningsstöd är en sorts pension, inte ett vanligt försörjningsstöd. Men det är ganska lite pengar. Som ensamstående får du 5 353 kronor i månaden. Om du får annan pension också, drar man bort den från äldreförsörjningsstödet.

Den som får äldreförsörjningsstöd får även bostads-tillägg för att kunna betala för sin bostad.

• Om du bor i en hyres-lägenhet kan du få bostadstillägg för hela hyran upp till 6 200 kronor.

• Om du bor i en bostadsrätt betalar du en avgift varje månad. Du betalar troligen också ränta på lån för bostaden. Du kan få bostadstillägg för hela avgiften och 70 procent av räntan som du betalar. Men bara upp till 6 200 kronor.

• Om du är inneboende hos någon får du bostadstillägg för hyran som står i kontraktet, upp till 6 200 kronor.

• Om du är inneboende hos en nära anhörig räknar man med att ni delar på kostnaden för bostaden.

Det finns fler speciella regler för olika sätt att bo, till exempel i eget hus eller på ett äldre-boende. Du kan läsa mer om det på Pensionsmyndighetens hemsida.

Du kan få äldreförsörjningsstöd från den månad då du fyller 65 år. Men ansök tre månader i förväg. Man får ett beslut som gäller i ett år. Sedan ansöker du på nytt en gång om året.

Du söker äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg på samma blankett. Du kan ladda ner blanketten från Pensionsmyndighetens hemsida eller ringa och beställa den. I rutan här bredvid står telefon-nummer och adresser till Pensionsmyndigheten.

Det som jag har skrivit här gäller svensk pension och bostadstillägg. Om du har arbetat i Irak eller något annat land, kanske du kan få pension därifrån. I så fall kan Pensionsmyndigheten hjälpa dig att ansöka.

Fakta: 

Pensionsmyndigheten

Hemsida: www.pensionsmyndigheten.se

Post: Pensionsmyndigheten, 106 44 Stockholm

Telefon: 0771-776 776.

Telefon-tider: Måndag–torsdag klockan 8–16 och fredag klockan 8–17.

Behöver du tolk?

Behöver du tolk när du pratar med Pensionsmyndigheten? Du kan få tolk-hjälp på flera språk. Här kan du se vilket telefonnummer du ska ringa och vilka tider det är öppet:

Pensionsmyndigheten/Tolkservice

Ordlista

allmän pension = pension som man får om man har arbetat och fått lön i Sverige

beslut -et - beslutet gäller i ett år = det som man har bestämt gäller i ett år

beställ/a -er -de -t hon beställer en blankett = hon ringer eller skriver och ber någon skicka en blankett

bostadstillägg -et - = pengar som pensionärer kan få för att ha råd med bostad om de har låg pension

ensamstående hon är ensamstående = hon är inte gift eller sambo

försörjningsstöd -et = socialbidrag, pengar som man kan få av kommunen om man inte har pengar att leva på

förväg här: hon ansöker om pension tre månader i förväg = hon ansöker om pension tre månader innan hon ska börja få pensionen

garantipension -en = pension som man får om man har låg allmän pension eller ingen alls

gå. går, gick, gått bort här: han gick bort = han dog

hyreslägenhet -en -er = en lägenhet som man hyr

inneboende hon bor inneboende = hon bor hemma hos någon annan, hon kanske t ex hyr ett rum i någons lägenhet

kontrakt -et - här: ett papper med ett avtal om att någon ska hyra en bostad och t ex hur mycket den ska betala i hyra

äldreboende -t -n = en plats där äldre personer kan bo om de är sjuka och behöver mycket hjälp

äldreförsörjningsstöd -et = pension som man får om man har bott väldigt kort tid i Sverige och inte har inkomster att leva på

Rekommenderade artiklar

Blev du sjuk på semestern? Berätta det för din arbetsgivare så får du sjuklön och nya semesterdagar.

Sjuk under semestern

Jag var sjuk under semestern. Kan jag anmäla det efteråt? Det undrar en Sesam-läsare.

Jag fick fel behandling

Vad kan man göra om man tror att personalen på vårdcentralen har gett fel behandling? Sesam har letat reda på svar.

Hur kan de dela familjen?

En kvinna har tre vuxna barn som är svenska medborgare. Men själv får hon inget put. Hur kan man göra så? undrar hon.

© 2019 Sesam