Står mitt namn i ett register? | Sesam

Fråga oss


Sesam

Står mitt namn i ett register?

Jag fick ett brev från Tullverket för några månader sedan. De skrev att de hade tagit ett brev som var adressserat till mig och att de misstänkte smugglings-brott.

En tid senare kallade de mig till förhör. Jag gick dit och sa som det var. Jag vet inte vem som hade skickat brevet eller varför.

Efter förhöret ringde tullaren och sa att förundersökningen var nerlagd. Jag har förstått att det betyder att jag inte blir åtalad. Men sedan sa han: ”Om samma sak händer igen blir det inte lika lätt.”

Jag har funderat över vad det betyder. Hamnar jag i ett register fast jag inte har gjort något? Kan det bli ett problem när jag till exempel söker jobb? Och om jag inte hamnar i ett register, hur skulle de veta om ”samma sak hände igen”?

Svar: Jag ringde Thomas Granlund på Stockholms-polisen. Han tror inte att du behöver vara orolig.

Du kan ha hamnat i misstanke-registret. Det beror på om du var skäligen misstänkt. I så fall stod det i brevet när Tullverket kallade dig till förhör. Du ska också ha fått veta att du hade rätt till advokat.

Men när polisen eller tullen lägger ner en förundersökning tar de bort informationen från misstankeregistret. De tar bort den även när en misstänkt blir dömd, men då skriver de in den i belastningsregistret.

Han som förhörde dig trodde nog att du hade beställt det som fanns i brevet. Men det gick inte att bevisa. Därför ville han skrämma dig lite, trodde Thomas Granlund. Han sa också att den som förhörde dig inte borde ha sagt så. Det är oprofessionellt, sa han.

Ditt namn står säkert i polisens anmälnings-register. Där står namn på alla som har varit med i en brotts-utredning. Till exempel den som anmäler brottet, vittnen, misstänkta och andra. Men det är inte ett register som arbetsgivare kan begära utdrag ur. Informationen som finns där kan ingen använda emot dig, säger polisen.

Fakta: 

Belastningsregistret

I belastningsregistret står personer som är dömda för brott.

Efter en viss tid tar man bort informationen ur belastningsregistret.

Vissa arbetsgivare kräver att den som söker jobb ska visa utdrag från belastningsregistret.

Ordlista

adressera/d -t -de brevet är adresserat till henne = hennes adress står på kuvertet

brottsutredning -en -ar = när man undersöker vem eller vilka som har begått ett brott

förundersökning -en -ar de lägger ner förundersökningen = de slutar undersöka brottet eftersom de inte kan åtala någon

skräm/ma -mer -de -t hon vill skrämma honom = hon vill göra honom rädd

sannolika han är på sannolika skäl misstänkt för ett brott = hon är misstänkt för ett brott och polisen tycker att det verkar som om hon är skyldig

skäligen misstänkt hon är skäligen misstänkt för ett brott = polisen tycker att det finns anledning att misstänka henne för ett brott

utdrag -et - här: han begär utdrag ur belastningsregistret = han ber polisen om en kopia av en del av det som står i belastningsregistret

Rekommenderade artiklar

Blev du sjuk på semestern? Berätta det för din arbetsgivare så får du sjuklön och nya semesterdagar.

Sjuk under semestern

Jag var sjuk under semestern. Kan jag anmäla det efteråt? Det undrar en Sesam-läsare.

Jag fick fel behandling

Vad kan man göra om man tror att personalen på vårdcentralen har gett fel behandling? Sesam har letat reda på svar.

Hur kan de dela familjen?

En kvinna har tre vuxna barn som är svenska medborgare. Men själv får hon inget put. Hur kan man göra så? undrar hon.

© 2019 Sesam