Varför vaccinerar man mot vanliga sjukdomar? | Sesam

Fråga oss


  • Det här barnet har vattkoppor. Det är en av få barnsjukdomar som barn fortfarande får. Men varför blir barn vaccinerade mot andra vanliga barnsjukdomar?
Sesam

Varför vaccinerar man mot vanliga sjukdomar?

Jag har två små barn. En treåring och en bebis på tre månader. Min treåring har fått flera vaccinationer. Snart ska min bebis få sin första vaccination. Jag har en fråga om det. Jag vet att vissa sjukdomar är mycket farliga. Polio och stelkramp till exempel. Jag vill absolut vaccinera mina barn mot dem. Annars kan de dö eller bli förlamade. Men varför vaccinerar man barnen mot vanliga barn-sjukdomar? Röda hund och påssjuka till exempel. Det är väl helt vanliga sjukdomar? Både jag och alla mina syskon hade det när vi var små. Vi blev inte så sjuka. Behöver vi verkligen vaccinera barnen mot detta?

Svar: Det stämmer att dessa sjukdomar oftast är ofarliga. Men inte alltid. De kan få allvarliga följder.

Påssjuka blir man oftast inte så sjuk av. Några märker inte ens att de är smittade.

Men man kan få följd-sjukdomar. Till exempel kan man få hjärnhinne-inflammation eller testikel-inflammation.

Pojkar som har haft testikelinflammation kan bli sterila när de blir vuxna. Påssjuka är alltså en vanlig sjukdom som kan få mycket tråkiga följder.

Det är samma sak med röda hund. För de flesta är det en ofarlig sjukdom. Men om en gravid kvinna får röda hund kan fostret få allvarliga skador. Skadorna kan vara på hjärtat, hörseln, ögonen eller hjärnan. Till exempel kan man få ett dövt barn.

Mässlingen kan man bli väldigt sjuk av. Man kan också få olika följdsjukdomar, till exempel öron-inflammation och lung-inflammation.

Det är ovanligt, men man kan också få hjärn-inflammation. Det är en allvarlig sjukdom och man kan dö av den.

Ordlista

barnsjukdom -en -ar = smittsamma sjukdomar som man oftast får som barn, t ex vattkoppor, påssjuka, röda hund

döv -t -a hon är döv = hon kan inte höra

följd -en -er sjukdomen fick allvarliga följder = det hände farliga saker på grund av sjukdomen

följdsjukdom -en -ar = en ny sjukdom som man får på grund av den gamla sjukdomen

förlama/d -t -de han är förlamad = han kan inte röra på sin kropp

inflammation -en -er = en sjukdom som gör att man blir svullen och får ont i en del av kroppen, t ex öroninflammation eller lunginflammation

steril -t -a här: han är steril = han kan inte få barn

vaccinera -r -de -t = ge någon en spruta så att den inte kan få en sjukdom

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam