Al-kompis berättar om Sverige på arabiska | Sesam
  • Al-kompis kommer nu som tidning på papper. Den finns också på internet.
Sesam

Al-kompis berättar om Sverige på arabiska

Mahmoud Agha är chefredaktör för Al-kompis. Det är en arabisk tidning på internet. Nu ska de börja med en tidning av papper också.

– För våra läsare är Al-kompis mycket mer än en tidning. Vi berättar om samhället. Vi hjälper människor att komma in i samhället, säger Mahmoud Agha.

Gör egna nyheter

Tidigare var Mahmoud Agha journalist på Sveriges Radios nyheter på arabiska. Al-kompis är helt annorlunda.

– På Sveriges Radio brukade vi mest översätta svenska nyheter till arabiska. Det var väldigt noga att översätta allting ord för ord. På Al-kompis gör vi egna nyheter. Vi berättar om Sverige för personer som talar arabiska. De är ofta intresserade av andra saker än det som kommer i de vanliga, svenska nyheterna, säger Mahmoud Agha.

Al-kompis är inte rädd för att kritisera Sverige. Men de tar också fram det positiva.

Berättar om dem som har lyckats

Varje vecka intervjuar de en person som har lyckats i Sverige. Till exempel har de intervjuat den förste svenske åklagaren med arabisk bakgrund.

– Vi visar att alla med arabisk bakgrund inte jobbar som taxi-chaufförer. Vi kan få andra jobb. Det är inget fel att vara taxichaufför. Men många som kommer hit och har lång utbildning har svårt att få jobb.

Handlar om Sverige

Mahmoud Agha har bott i Sverige i 23 år.

Han berättar att Al-kompis är en tidning som handlar om Sverige.

– Vi bor i Sverige och är svenska medborgare. Det spelar ingen roll om man kommer hit från Iran eller Irak. När man kommer hit måste man bo tillsammans, som svenskar.

Många olika läsare

Läsarna är många och olika. En del är nyanlända flyktingar. Några är här för att studera. Andra har eget företag.

Cirka 400 000 personer i Sverige talar arabiska.

– Jag tror att cirka 35 procent av våra läsare är nyanlända. Sedan finns det en ganska stor grupp som har bott i Sverige mellan fyra och tio år, säger Mahmoud Agha.

Berättar sanningen om Sverige

Tidningen har också läsare utanför Sverige.

– Många är intresserade av Sverige. De kanske vill göra affärer i Sverige eller komma hit och studera. Kanske funderar de på att flytta hit. Vi berättar sanningen om i Sverige. Vi är noga med att ge bra information, säger Mahmoud Agha.

Information på sitt eget språk

Finns det inte en risk att människor låter bli att lära sig svenska om de kan få information på arabiska?

– Nej, så är det inte. Det är en fördel om man kan få information på sitt eget språk samtidigt som det nya språket. Man måste kunna svenska för att komma in i samhället. Alla måste lära sig språket, säger Mahmoud Agha.

Han tror att man blir mer intresserad av samhället när man lär sig mer. Det är viktigt att få information på sitt eget språk.

Vill att fler ska rösta

I år är det val och Al-kompis kommer att berätta om det.

– Många invandrare röstar inte. Många tycker inte att de är tillräckligt insatta. Men vi berättar om de olika partierna och vad de tycker. Då kommer fler att rösta. Därför är Al-kompis viktig, säger Mahmoud Agha.

Viktig information för nya

Al-kompis berättar om hur samhället fungerar. De berättar om vilka rättigheter och skyldigheter medborgarna har i Sverige.

– Många nyanlända behöver verkligen få den här informationen. När jag flyttade hit gjorde jag flera stora misstag. För jag hade inte fått rätt information. Vi är till stor hjälp för många som kommer hit och inte vet hur samhället fungerar, berättar Mahmoud Agha.

Kommer en gång i månaden

Det första numret av pappers-tidningen Al-kompis kom i november. Tidningen ska komma en gång i månaden. Tidningen ska finnas på ställen där många kan se den, till exempel på vårdcentralen. Olika föreningar kommer också att dela ut den.

– Många längtar efter en tidning av papper. Det är inte alla som är vana vid internet, säger Mahmoud Agha.

Ordlista

affär -en -er göra affärer = köpa eller sälja saker

chefredaktör -en -er = person som leder arbetet på en tidning

insatt -a han är inte så insatt i valet = han vet inte så mycket om valet

intervjua -r -de -t = träffa och ställa frågor till

nyanlän/d -t -da hon är nyanländ = hon har just kommit till Sverige

Rekommenderade artiklar

Semester, sol och sommar i P1

Sommar i P1 började som ett radioprogram som gav tips inför semestern. Programmet har förändrats mycket, men också i dag gillar många att lyssna på det på semestern.

Från vardagskläder till festkläder

Folkdräkter är kläder som vanligt folk hade förr. Kläderna var lika i en by eller i ett område. I grann-byn kunde kläderna vara annorlunda. Det gjorde att man visste från vilken by någon kom genom kläderna de bar.

© 2019 Sesam