Vilken vård ska papperslösa få? | Sesam
  • Thomas Flodin tycker att lagen om vård till papperslösa är dåligt skriven, eftersom den inte säger vilken vård de papperslösa ska få.
Sesam

Vilken vård ska papperslösa få?

Papperslösa har rätt till vård som inte kan vänta. Men det kanske behövs regler för vilken vård det ska gälla.

Sedan förra året har den som är i Sverige utan tillstånd rätt att få en del vård gratis. Men bara ”vård som inte kan anstå”, alltså vård som man inte kan vänta med.

Men vilken vård är det? Socialstyrelsen har undersökt den frågan. Utredaren Elis Envall blev klar med utredningen i fredags. Han säger att Socialstyrelsen inte kan svara på frågan. Bara den ansvariga läkaren kan säga vilken vård som behövs och hur snabbt den behövs, säger han.

Thomas Flodin är ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd. De arbetar med frågor om att göra rätt mot patienten. Han är kritisk till lagen om vård för papperslösa. Utredningen visar på problemet med den, tycker han.

– Det är konstigt att ha en lag och inte kunna säga vad den betyder. Det kan inte inte vara någon bra lag. Man bör skriva om den.

Anne Sjögren är sjuksköterska och arbetar på Rosengrenska stiftelsens klinik för papperslösa i Göteborg. Hon tycker också att lagen är dåligt skriven.

– Vi är glada över att Socialstyrelsen tycker som vi. Frågan är vad som händer nu. Jag tror att man behöver skriva om lagen, säger hon.

Men Thomas Flodin tycker att det är fel att läkare ska bestämma vilken vård de ska ge.

– Om de inte kan vara tydligare borde de vara ärliga. De borde säga att man inte ska tala om ”vård som inte kan anstå” i vården.

Nu måste Sveriges läkarförbund ge läkarna råd om hur de ska göra.

– Jag sitter och funderar på råden just nu, säger Thomas Flodin.

Johan Ingerö på socialdepartementet vill inte säga något om utredningen ännu. Han säger att de ska titta mer på den först.

– Vi måste undersöka om vi ska använda andra ord. Vi har talat om ”vård som inte kan anstå” sedan år 1994, säger Johan Ingerö på socialdepartementet.

Varför kan man inte bara skriva i lagen att papperslösa ska få den vård som de behöver?

– För att det teoretiskt sett skulle ge sex miljarder människor rätt till gratis sjukvård i Sverige. Inget annat land har det så.

Ordlista

an/stå -står -stod -stått här: det kan inte anstå = man måste göra det genast

Läkarförbundet = ett fackförbund för läkare

papperslös -t -a hon är papperslös = hon lever i ett land utan tillstånd från myndigheterna

råd -et - här: facket ger läkarna ett råd = facket säger till läkarna hur de kan göra

socialdepartementet = en del av regeringen som arbetar med frågor om bland annat vård

Socialstyrelsen = en myndighet som bland annat har ansvar för att vården fungerar

teoretiskt sett här: om man inte tänker på vad som verkligen skulle hända utan bara på vad reglerna säger

Rekommenderade artiklar

Det kan bli krig i Ukraina

Rysk militär har tagit över halvön Krim i Ukraina, där de flesta talar ryska. EU och USA gillar det inte alls.

© 2019 Sesam