Vad får man tycka i radio? | Sesam
Malin Bergendal

Fördjupning


Malin Bergendal
  • Cilla Benkö är Sveriges Radios högsta chef. Hon säger att det är extra viktigt att inte påverka lyssnarna politiskt under ett valår.
  • Sverigedemokraterna håller torgmöte i Eskilstuna. Kan man vara opartisk till dem och samtidigt ta ställning mot rasism? Det kan bli fler tillfällen under året att fundera över det.
Sesam

Vad får man tycka i radio?

Sveriges Radio och SVT är medier som kallas för public service. De ska vara en service till allmänheten. De är inte statliga, men staten har gett dem i uppdrag att sända vissa sorters program.

Sveriges Radio ska vara opartiskt. De skriver själva att de vill ”ge publiken en bred, mångsidig och nyanserad bild”. Man ska kunna höra många olika åsikter i Sveriges Radio.

Men i vissa frågor ska Sveriges Radio ta ställning. De förklarar på sin hemsida: ”Sveriges Radio ska ta ställning för det demokratiska statsskickets grundidéer. Med det menas fri åsiktsbildning, allmän och lika rösträtt och fria och hemliga val. Medarbetarna bör därför ta avstånd från eller bemöta uttalanden som strider mot dessa idéer.

Vi ska också hävda principen om alla människors lika värde, t ex jämställdhet, och ta avstånd från rasism, våld, brutalitet och diskriminering. I de här sammanhangen kan vi alltså vara partiska.”

De får och ska alltså stå för demokrati och jämställdhet, mot diskriminering, rasism och våld. Men i andra politiska frågor ska de inte ta ställning. När det är val-år berättar de mycket om politiska partier. Då vill de vara extra försiktiga. Varje valår bestämmer de speciella riktlinjer. Det säger Sveriges Radios chef Cilla Benkö i en chatt med lyssnarna.

Riktlinjerna för år 2014 säger att människor som är politiskt aktiva inte ska leda programmen. Det kan vara i ett parti eller någon annan organisation. Men det kan också handla om att till exempel skriva på nätet. Programledarna ska inte heller vara kända för att kritisera till exempel ett politiskt parti.

Därför ska några personer nu sluta att leda radio-program tills valet är över.

Men Sveriges Radio i Malmö har gått ännu längre. Där har medarbetarna fått ett brev som handlar om sociala medier: ”Tänk alltså två gånger innan ni kommenterar och hur ni kommenterar och delar med er nyheter, artiklar, foton mm. Detta gäller även när det handlar om ’goda’ saker som mänskliga rättigheter, stå för alla människors lika värde och jämställdhet.”

Det här har skapat mycket debatt om vad det innebär att vara opartisk. Betyder det att man inte öppet stöder ett parti? Eller betyder det att man står för vissa värderingar, oavsett vilka andra som har den? Eller att man inte har eller visar några värderingar alls? Och i så fall – är det möjligt?

Ordlista

avstånd här: vi tar avstånd från deras åsikter = vi visar att vi inte gillar deras åsikter

be/möta -möter -mötte -mött här: vi bemöter uttalandet = vi svarar på vad någon har sagt

bojkotta -r -de -t här: hon bojkottar Sveriges Radio = hon vägrar vara med i Sveriges Radio

brutalitet -en = våldsamhet

chatt -en -ar = en sorts samtal på internet

folkomröstning -en -ar = när hela folket får rösta om en fråga

förbanna/d -t -de här: mycket arg

grundidé -n -er demokratins grundidé = den viktigaste tanken med demokratin

hävda -r -de -t vi hävdar principen om alla människors lika värde = vi säger att alla människor är lika mycket värda

kommentera -r -de -t jag kommenterar din bild = jag säger något om din bild

partisk -t -a här: de är partiska = de säger mest saker som passar en sida i en konflikt eller ett parti i ett val, t ex

podcast -en -ar = en sorts radio-program på internet

riktlinje -n -r = regler som man ska försöka följa

sociala medier = Facebook, Twitter och liknande platser på internet, där människor träffas

statsskick -et - = hur man organiserar staten

ta, tar, tog tagit ställning = bestämma vad man tycker

valår -et - = ett år när det är val

värdering -en -ar mina värderingar = vad jag tycker är rätt och bra

åsiktsbildning -en fri åsiktsbildning = frihet att tycka och tänka som man vill

Rekommenderade artiklar

”Tystnaden är värst”

En komiker med tydliga politiska åsikter fick inte vara med i Sveriges Radio. Då tackade en sångerska också nej.

”Det här brukar funka”

Det är bra att veta hur man kan tänka som förälder. Men hur gör man? Psykologen Bo Hejlskov Elvén ger råd om olika situationer.

© 2019 Sesam