”Politik är vackert och roligt” | Sesam
Sesam

”Politik är vackert och roligt”

Vackert, fint, roligt ­– och alldeles för viktigt för att politiker ska få sköta det. Det säger komikern Özz Nûjen om politik.

Özz Nûjen berättar att hans nya föreställning är en jätterolig show om politik med honom själv som statsminister. Själv tror han att alla pengar skulle ta slut inom tre dagar om han var statsminister.

– Jag skulle höja allas löner och ge alla glass.

Men först av allt skulle Carl Bildt få sluta som utrikesminister. Özz Nûjen tycker att Carl Bildt är en mycket dålig utrikes-minister. Till exempel tycker han att statsministern gjorde fel när han var i Iran nyligen.

– Han åkte dit utan att ställa krav, som till exempel att de skulle släppa politiska fångar. Han åkte inte dit som människo-rätts-kämpe utan som ekonom.

Han tycker att de politiska partierna borde ha mer visioner om hur Sverige ska se ut om 15 eller 20 år. Men istället håller de på med frågor som inte är viktiga för de flesta, menar han.

– Till exempel frågor om bostadsrätter. De är bara viktiga om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Där bor de som har makten inom media. För dem är det viktigt om räntan på bostads-lånet går upp eller ner två procent. Men för majoriteten av svenska folket är det inte alls viktigt.

Själv vill han ha en politisk debatt med mer ilska, allvar och humor. Och framför allt mer visioner.

– Det handlar ofta om några hundra kronor hit eller dit. 99 procent av människorna skiter i hundralappar om skolan samtidigt får mindre pengar. Även om man är rik vill man att samhället ska fungera. Det är därför ni får våra röster – eller inte får dem.

– Det enda partiet som har visioner är Sverigedemokraterna. De vill att Sverige ska se ut som år 1810, när det var som mest homogent. Men det är inte så många som röstar på dem. Och de kommer att försvinna när arbetslösheten försvinner.

Vad tror du att man behöver göra för att få in mer visioner i politiken?

– Politikerna behöver mod att tro på sin egen politik. Följ ditt jävla parti-program! säger han till politikerna.

Själv röstar Özz Nûjen alltid. Han tycker att det är viktigt. Han minns när hans föräldrar röstade första gången. I den turkiska delen av Kurdistan fick de inte rösta. De var inte turkiska medborgare. Första gången de fick rösta var i Sverige.

– Det var jättefint för dem. De kände att deras röster var lika mycket värda som andras. Det var så vackert att se.

Med sin föreställning vill han få människor att känna att de kan förändra. Han säger att han är nöjd om han kan påverka tre personer.

– Det är fantastiskt tycker jag. Då har jag ändå påverkat tre. Man ska inte tro att man kan förändra världen på en gång. Men man kan ställa frågor – varför är det så här, vad tycker du själv?

Vad hoppas du att publiken ska tänka och känna när de lämnar salongen?

– Glädje och hopp. De ska veta att de kan avgöra. Att inte ta ställning är också politiskt. Det är upp till oss vad som händer i politiken.

Ordlista

av/göra -gör -gjorde -gjort = bestämma

bostadsrätt -en -er = en bostad som en förening äger, och där man får bo som medlem i föreningen

granska -r -de -t = undersöka noga och kritiskt

homogen -t -a här: ett homogent land = ett land där nästan alla hör till samma folkgrupp med samma språk och traditioner

hundralapp -en -ar = en sedel som är värd 100 kronor

mod -et hon behöver mod = hon behöver vara modig, hon måste våga

partiprogram -met - = en text där ett politiskt parti berättar hur de vill förändra samhället

påverka -r -de -t här: han påverkar sin publik = han får publiken att tänka på nya saker

ta ställning = bestämma vad man tycker

upp till oss det är upp till oss = det bestämmer vi

vision -en -er här: idéer om hur man vill att samhället ska vara

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam