Newcomers hjälper hbtq-flyktingar | Sesam
  • Den 15 februari hade Newcomers en dans-demonstration i Stockholm mot anti-gay-lagarna i Uganda.
  • Barigye Benon och Naome Ruzindana i Gävle tycker att gemenskapen med andra i samma situation är mycket viktig.
Sesam

Newcomers hjälper hbtq-flyktingar

Till nätverket Newcomers i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle kommer hbtq-flyktingar för att träffas, hjälpa varandra och få juridisk hjälp. Newcomers-gruppen i Gävle är ny.

I kväll har RFSL Gävleborg ordnat en träff för hbtq-flyktingar. Baren är öppen och musiken är ganska låg, så man kan prata.

Barigye Benon är en av dem som kommer till Newcomers. Han flydde från Uganda år 2012. Folk hade fått veta att han hade en relation med en annan man. Hans familj ville inte ha kontakt med honom. Han sökte asyl i Sverige. Men Migrationsverket sa nej. De trodde inte att han var homosexuell eftersom han inte kände till några hbtq-nätverk i Uganda. Hans tolk trodde inte heller att han var homosexuell.

– Du ser inte gay ut, sa tolken.

Newcomers har hjälpt Barigye Benon att få en ny advokat. Men han vet inte ännu om han kommer att få asyl. Hittills har Newcomers hjälpt 14 personer med asylärenden. Det har gått bra för alla. De har bra kontakt med engagerade advokater. Och de hjälper till att förbereda personerna inför intervjuer.

Naome Ruzindana har varit med och startat Newcomers i Gävle. Hon kommer från Rwanda och har arbetat för hbtq-rättigheter där. Nu gör hon arbets-praktik på RFSL i Gävle. Hon är stolt över att Newcomers kan hjälpa medlemmarna med deras asyl-ärenden. Men det är minst lika viktigt att de får chans att träffas, säger hon.

– Det är bra för människor att förenas. När du möter människor med samma erfarenheter, bakgrund och utmaningar känner du dig som en del av en grupp.

Varje vecka har de film-kväll med diskussioner. Och den 15 februari var de i Stockholm och demonstrerade mot Ugandas lagar mot homosexuella. Gemenskapen betyder mycket för Barigue Benon.

– När jag kom i kontakt med detta kontor fick jag en känsla av tillhörighet. De gav mig stöd.

Naome Ruzindana tycker att mycket kan bli bättre i asyl-systemet. Men framför allt kan man ta emot människor på ett bättre sätt.

– Först måste du lämna ditt hemland. Sedan placerar man dig med människor som är från ditt hemland men som ofta är homofobiska. Det blir ett nytt trauma.

Migrationsverket ger avslag till många hbtq-flyktingar. Ofta säger de att personerna kan återvända utan att säga något om sin läggning. Men det är omöjligt, säger Naome Ruzindana. Det syns i papperna när polisen lämnar över flyktingen.

– Dessutom är det ett nytt trauma, säger hon.

Ordlista

arbetspraktik -en hon gör arbetspraktik = hon provar på ett jobb (men hon får mindre pengar än någon som jobbar och ska inte ha lika mycket ansvar)

asylärende -t -n hans asylärende = hans ansökan om asyl, som myndigheterna ska bestämma om

avslag -et - hon får avslag på sin ansökan om asyl = myndigheterna säger nej till att ge henne asyl

gay här: homosexuell eller bisexuell

gemenskap -en -er de känner gemenskap = de känner att de hör ihop

hbtq-flykting -en -ar = personer som har flytt från förföljelse på grund av sexuell läggning eller tillhörighet

hbtq-nätverk -et - = grupper av hbtq-personer som samarbetar

hbtq-rättighet -en -er = rättigheter för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera

homofobisk -t -a de är homofobiska = de är rädda för eller tycker illa om homosexuella

läggning -en -ar här: han berättar inte om sin läggning = han säger inte om han är homosexuell, bisexuell eller heterosexuell

Newcomers = engelska för nykomlingarna, de som nyligen har kommit

nätverk -et - här: grupper som samarbetar

trauma -t -n = en mycket svår upplevelse som kan ge psykiska skador

Rekommenderade artiklar

Ny regering i Ukraina

Ukrainas president avgick i helgen. Presidenten flydde, misstänkt för massmord. Nu har landet en ny regering.

© 2019 Sesam